Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport, 22-05-2003

Zie het originele bericht om (PDF) bestanden op te halen

Huisartsenzorg roept om zorg

De Taskforce knelpunten huisartsenzorg, op 4 maart 2002 voor de periode van één jaar ingesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft tot taak gekregen om huisartsen, en in het verlengde daarvan de voorzieningen waarvan de huisartsenzorg deel uitmaakt - zoals gezondheidscentra - op lokaal niveau te ondersteunen bij het oplossen van concrete problemen.

In de inleiding van deze eindrapportage wordt het kader beschreven waarbinnen de Taskforce haar werkzaamheden heeft verricht en de werkwijze die zij daarbij heeft gevolgd. Daarna worden er met het oog op de toekomst suggesties en aanbevelingen gedaan welke van waarde kunnen zijn bij de beleidsvorming en -uitvoering met betrekking tot de huisartsenzorg c.q. de eerstelijnsgezondheidszorg.