Nederlandse Vereniging van journalisten

22/5/2003 NVJ Algemeen
Wet openbaarheid Bestuur overtreden.
NVJ eist schadevergoeding van overheidsdienst.

PERSBERICHT

De NVJ heeft namens de Amsterdamse journalist Pierre Heijboer een eis tot schadevergoeding ingediend bij de Handhavingsdienst Luchtvaart, een onderdeel van de voormalige Rijksluchttvaartdienst. Volgens Heijboer, schrijver van het boek 'Doemvlucht - de verzwegen geheimen van de Bijlmerramp', heeft de Handhavingsdienst hem voorzien van een gemanipuleerd dossier, nadat hij met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) had verzocht om inzage in bepaalde radargegevens. Deze betroffen vliegbewegingen - met name van helikopters - boven de Bijlmermeer op de avond van 4 oktober 1992, de avond van de Bijlmerramp.

De Handhavingsdienst heeft zich volgens de NVJ schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet openbaarheid van bestuur en als overheidsdienst onrechtmatig gehandeld, omdat van tevoren bepaalde vluchten waren verwijderd uit het gegevensbestand waarin Heijboer inzage kreeg. Heijboer heeft daardoor onder andere financiële schade geleden, aldus de NVJ. Hij heeft meer tijd moesten besteden aan het onderzoek naar de boven de Bijlmer uitgevoerde helikoptervluchten dan nodig is geweest. Tevens is zijn positie als journalist niet serieus genomen door de Handhavingsdienst. De journalist en de NVJ hebben Heijboers financiële schade berekend op 4.797 euro. Zij hebben, verwijzend naar het onrechtmatig handelen van de Handhavingsdienst, bij de dienst een schadeclaim ingediend ter hoogte van dit bedrag. De Handhavingsdienst weigert aan deze claim te voldoen. En dus is het volgens Heijboer 'tijd om iets te ondernemen'. Deze week heeft de NVJ de Handhavingsdienst namens hem voor de rechter gedaagd. Het is, voor zover bekend, voor het eerst sinds het bestaan van de Wet openbaarheid van bestuur dat iemand, die zich op deze wet heeft beroepen, naar de rechter stapt met een klacht over manipulatie van verstrekte gegevens. Meestal valt dat namelijk niet te bewijzen, maar volgens Heijboer zijn de omstandigheden deze keer anders. De journalist: 'Er ontbreken in de radargegevens die mij door de Handhavingsdienst Luchtvaart zijn verstrekt bepaalde vluchten, die daarin normaal gesproken niet zouden mógen ontbreken. Ik kan dat bewijzen, omdat ik ook beschik over radargegevens van de luchtverkeersleiding van Schiphol, waarvan weinigen tot voor kort wisten dat ze nog bestonden. Wanneer ik de dossiers naast elkaar leg moet ik concluderen dat er met de gegevens van de Handhavingsdienst is geknoeid vóór ze mij ter inzage zijn gegeven.'
'De dienst geeft dat, wat zeker één vlucht betreft, ook toe,' aldus Heijboer. 'Dat is een schuldbekentenis wanneer je het hebt over de vraag: wat is de Wet openbaarheid van bestuur en hoe moet die worden uitgevoerd? Maar ik mis méér vluchten; vluchten die volgens logboeken en vlieguurstaten zijn uitgevoerd boven de Bijlmermeer, maar die door de Handhavingsdienst zogenaamd niet zijn geregistreerd. Als ik dat vaststel, stel ik tevens vast dat ik door een overheidsdienst om de tuin word geleid, al beroep ik mij op zeer exact omschreven wettelijke voorschriften. In het onderhavige geval ben ik in de positie dat ik dit kan bewijzen, en daarom moet het maar eens principieel worden aangekaart. Overheidsdiensten die menen dat ze naar believen kunnen rommelen met dossiers die in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur worden opgevraagd, moeten een keer te voelen krijgen dat dit rommelen niet kán; dat het onwettig is. De NVJ denkt er net zó over.'


---

---