Politiebond ACP

Wel geld voor veiligheid, geen geld voor mensen

Reactie ACP op regeerakkoord

Onder het motto meedoen, meer werk en minder regels hebben de onderhandelaars van CDA, VVD en D66 hun regeerakkoord gepresenteerd. Een akkoord waar je beslist niet vrolijk van wordt. Er moet circa 15 miljard euro bezuinigd worden. Dat gaat iedereen merken. De Politievakorganisatie ACP is uiterst teleurgesteld over de plannen die het kabinet heeft met de sector politie.

Gevolgen voor (politie)ambtenaren

Negatieve inkomenseffecten zijn het resultaat van het totale pakket voor (politie-)ambtenaren: een kaalslag in de sociale zekerheid (waaronder de WAO en de WW), bezuinigingen op tal van terreinen (bijvoorbeeld de ziektekostenverzekeringen en de hypotheekrente) en geen ruimte voor aanpassing van de salarissen van ambtenaren.

Er wordt nog wel geïnvesteerd in de sectoren onderwijs en veiligheid. Dat is een goede zaak. Ook worden voorstellen gedaan om het werk van politie en justitie te verbeteren. Maar hoeveel van de toegezegde 350 miljoen euro ten goede komt aan de mensen in de politiesector is niet duidelijk. Ook is onduidelijk of er nog uitbreiding van de politie komt. En hoeveel banen voor stadswachten worden regulier?

Visie ACP op regeerakkoord

De vrees is niet ongegrond dat er de komende jaren in allerlei onderdelen van de politie gereorganiseerd gaat worden. Opmerkingen uit het regeerakkoord dat de politie effectiever en efficiënter moet gaan werken, doen het ergste vermoeden. We gaan er de komende jaren als het aan het toekomstig kabinet ligt financieel op achteruit. En dat terwijl er vanuit de overheid al amper arbeidsvoorwaardelijk geld was om te werken aan een verbetering van de rechtspositie van politiemensen.

Het nieuwe kabinet heeft de wens uitgesproken dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen en komen tot een hernieuwd centraal akkoord. Ik kan Balkenende II reeds verklappen: als de afspraken voor de sector veiligheid en de toegezegde 1810 reguliere banen voor stadswachten niet gerealiseerd worden, dan kan zij een akkoord met de ACP wel vergeten.

Laten we hopen dat de regering op een aantal punten haar afbraakplannen nog zal bijstellen. Anders voorspelt het niet veel goeds voor de relatie tussen kabinet en vakbonden. Dan zullen we ons aan hún motto moeten houden:

* MEEDOEN: aan acties om precies te zijn;
* MEER WERK: om ons te verzetten tegen de kabinetsplannen; en
* MINDER REGELS: de spelregels voor overleg die we hadden, moeten we dan helaas aan de kant zetten.