D66

Financieel beheer overheid nog onvoldoende

Financien, rijksuitgaven en belastingen

21-05-2003 - Het financieel beheer van de overheid laat nog teveel te wensen over. Dat stelt D66-kamerlid Francine Giskes op de derde woensdag in mei. Zij wil dat de overheid duidelijker aangeeft welke kwantificeerbare doelen worden bereikt met het geld dat wordt uitgegeven: Anno 2003 verwachten mensen niet alleen dat de overheid eerlijk met hun geld omgaat, maar ook effectief. De overheid moet inzichtelijk maken waarvoor het geld is gebruikt en welke doelen wel of niet zijn gehaald.

D66 maakt zich zorgen over signalen in het vandaag verschenen verslag de Algemene Rekenkamer, dat het financieel beheer van Nederland achteruit gaat. Volgens de rekenkamer worden onder meer de uitgaven van de huursubsidie, de bodemsanering en het Clean Development Mechanism slecht verantwoord. Bij VROM lijkt het echt een zooitje te zijn, stelt Giskes. En in het onderwijs zijn wij al langer bezorgd over de manier waarop OCenW omgaat met het toezicht. Denk alleen al aan de HBO-fraude.

Giskes heeft aangekondigd opheldering te vragen aan het Kabinet over geconstateerde hiaten. Daarbij gaat het onder meer om gebrekkige Europese aanbesteding, slecht contractbeheer, gaten in de informatiebeveiliging en de bestrijding van misbruik van publiek geld. Ook willen de Democraten weten of de compensatie die de overheid boeren bij dierziekten heeft gegeven wel rechtmatig was. D66 wil ook opheldering over de problemen met de subsidies van het ministerie van VWS en over de ernstige onvolkomenheden in de boekhouding van de politie.

Betere verantwoording

D66 was sterk betrokken bij de invoering van de beleidsverantwoording over ingezette financiële middelen (de VBTB-voorschriften). De partij vindt echter dat de kwantificering van de jaarverslagen van de verschillende departementen nog onvoldoende is uitgewerkt.

Giskes: Het is niet goed te verdedigen dat nog niet alle jaarverslagen van de ministeries volledig voldoen aan de voorschriften. Zo kunnen wij geen optimaal inzicht krijgen in de besteding van belastinggeld. Maar dat is wel nodig als wij tot een betere inzet van middelen willen komen. Uiteindelijk is dat van groot belang voor iedereen.