Dienstenbond CNV

Akkoord Sociaal Plan Wegener
15-05-2003

CNV Media heeft op hoofdlijnen een akkoord bereikt met Wegener over het Sociaal Plan voor de Wegener Krantenbedrijven (WKB). CNV Media is gezien de omstandigheden waarin Wegener verkeert tevreden met het resultaat en legt dit met een positief advies aan u voor.

Het sociaal plan is gesloten voor de duur van 1,5 jaar en bevat goede regelingen om de sociale gevolgen op te vangen van de reorganisaties die Wegener binnen haar krantenpoot wil gaan doorvoeren. De hoofdpunten van het akkoord zijn:

- een overtolligheidsfase van een maand waarin vrijwillig verloop door een vertrekstimuleringsregeling en stimulering van part-time werken wordt bevorderd;

- een oriëntatietermijn van 2 maanden;

- een zoek- en herplaatsingstermijn van 3 tot 12 maanden afhankelijk van leeftijd en dienstjaren, zo nodig uitgebreid met een scholingstermijn van maximaal 6 maanden;

- een ouderenregeling waarbij een ontslagbescherming geldt voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Vanaf 57,5 kan men worden vrijgesteld van werkzaamheden onder doorbetaling van 100% van het laatstverdiende loon tot 60 jaar. Vanaf 60 jaar zal gebruik worden gemaakt van de Vutregeling, welke aangevuld wordt tot 85% netto met indexatie.

- exit-regeling waarbij de aanvullingstermijn uit de RFR-regeling uit de CAO (hoofdstuk 9) met 1,25 wordt verlengd in geval het dienstverband uiteindelijk wordt beëindigd.

Vangnet
Gezien de omstandigheden waarin Wegener verkeert is CNV Media tevreden over het behaalde resultaat. CNV Media denkt hiermee enerzijds een goed sociaal vangnet te hebben afgesproken voor medewerkers van Wegener die door een van de reorganisaties getroffen worden en anderzijds de continuïteit van Wegener niet in gevaar te brengen. Het akkoord zal in de komende weken in detail worden uitgewerkt en naar verwachting komt het plan eind mei in zijn geheel beschikbaar. In de eerste drie weken van juni zullen de vakorganisaties informatiebijeenkomsten houden op verschillende Wegener-vestigingen, waarvoor u allemaal uitgenodigd zult worden. Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij het bereikte resultaat toelichten en bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Over de precieze data, locaties en tijden wordt u nader geïnformeerd. Leden krijgen tot vrijdag 20 juni de gelegenheid schriftelijk hun stem kenbaar te maken over de vraag of zij al dan niet akkoord gaan met het bereikte resultaat.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw bestuurder Jeroen Warnaar, tel: (055)5772640 of email: j.warnaar@cnvdibo.nl

Nog geen lid?
Bent u nog geen lid van de CNV Dienstenbond? Lees over ons uitgebreide dienstenpakket en word lid!