Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Thema pagina, 22-05-2003

VWS wil mensen helpen bij stoppen met roken

Volwassenen die willen stoppen met roken, kunnen daarbij worden geholpen. Dit is een onderdeel van het tabaksontmoedigingsbeleid van het ministerie van VWS. De directie Preventie en Openbare Gezondheidszorg van VWS is de maker van dit beleid en zorgt ervoor dat het landelijk wordt uitgevoerd.

Een op de drie volwassen Nederlanders rookt. De regering wil dit terugbrengen naar 28 procent in 2004. Van de rokers overweegt 46 procent om ooit te stoppen; 34 procent wil binnen een half jaar het roken opgeven. Hulp bij stoppen met roken is belangrijk. Slechts één op de twintig rokers lukt het om te stoppen zonder hulp. Nicotine is een van de meest verslavende stoffen. De gemiddelde roker heeft vijf pogingen nodig voordat het uiteindelijk lukt.

Stoppen met roken levert altijd gezondheidswinst op. De World Health Organisation (WHO) heeft roken als een verslavingsziekte aangemerkt. Op 21 mei 2003 hebben 192 landen die in de WHO zijn vertegenwoordigd unaniem ingestemd met het eerste verdrag tegen roken. Het verdrag bevat maatregelen die deze landen moeten nemen om de tabaksverslaving tegen te gaan. Zo moet tabaksreclame worden beperkt en moeten accijnzen worden verhoogd.

Ondersteuning

Begin 2002 is op initiatief van VWS het samenwerkingverband Stoppen met roken van start gegaan. Overheid, bedrijfsleven en verschillende beroepsgroepen bieden hierin ondersteuning aan mensen die een eind willen maken aan hun tabaksverslaving. Minister Borst tekende op 23 januari 2002 een intentieverklaring voor dit publiek-private partnership.
VWS zoekt via een regionaal experiment uit hoe de vergoeding van stoppen-met-rokenondersteuning op een verantwoorde manier kan worden geregeld. Daarnaast heeft VWS aan het College van Zorgverzekeraars (CVZ) gevraagd te toetsen hoe ondersteuning bij stoppen met roken vergoed kan worden. CVZ adviseert om behandelingen van rookverslaafden te vergoeden.
De website www.stopeffectief.nl geeft informatie over de verschillende hulpmiddelen die er zijn om te stoppen met roken.