Gemeente Den Helder

21-05-2003
Leerlingenkunst goed voor de wijk

De Projectwinkel aan het Marsdiepplein is vanaf 20 mei druk bevolkt en niet alleen vanwege de bezoekers die de verbeterplannen voor hun wijk komen bekijken. Tot en met half juni kunt u hier de kunstwerken bewonderen van leerlingen van de Tweemaster/Tuselant. Het opvallendst zijn de poppen die ze hebben gemaakt: in de ogen van de leerlingen een afspiegeling van henzelf. Verder zijn er ook andere creatieve werkjes tentoongesteld, zoals afbeeldingen van uitzichten vanaf de slaapkamers van de jonge kunstenaars.

Culturele verschillen
Tien schoolklassen hebben meegedaan aan een project van Triade, genaamd Ruim baan voor culturele diversiteit. Hierin wordt een relatie gelegd tussen kunst, cultuur, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Een mooi project voor Nieuw Den Helder dus. Door de kinderen die daar wonen intensief met kunst en cultuur in contact te brengen wordt de leefbaarheid en de samenhang in de wijk vergroot, is de gedachte. Via dit project zullen culturele verschillen meer aandacht, ruimte en waardering krijgen. De schoolkinderen hebben onder schooltijd met kunstenaars en vakdocenten gewerkt. Hierdoor konden ze allemaal aan het project meedoen.

De expositie in de Projectwinkel is zeker de moeite waard om te bekijken, dus stap vooral eens binnen in het pand aan de Marsdiepstraat 305. De Projectwinkel is iedere dinsdag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 15.00 uur.

« terug