Rechtbank ZwolleVordering tot schadevergoeding van Lunchroom Lübeck in kort geding afgewezen

Bron: Rechtbank Zwolle

Datum actualiteit: 22-05-2003

De vordering tot betaling van een voorschot op de schadevergoeding, die Lunchroom Lübeck in een kort geding-procedure tegen de gemeente Zwolle had ingesteld, is door de voorzieningenrechter afgewezen. Volgens de voorzieningenrechter heeft Lunchroom Lübeck in dit kort geding onvoldoende kunnen aantonen dat de gemeente concrete toezeggingen had gedaan omtrent oplevering van het Lübeckplein in juni dan wel september 2002. Anders lag dat ten aanzien van toezeggingen van de gemeente dat het Lübeckplein uiterlijk april 2003 gereed zou zijn.
Maar met betrekking tot de omvang van de schade vond de voorzieningenrechter nog te zeer onzeker in hoeverre de door Lübeck becijferde omzetderving veroorzaakt is door de vertraging in de oplevering van het Lübeckplein. Voor een nader deskundigenonderzoek is echter in een kort geding geen plaats.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF9040

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11900&i=61&ti=3 .