Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

"De minister heeft heel wat uit te leggen"

Eerste confrontatie uitkeringsgerechtigden met minister de Geus na bekendmaking regeerakkoord

Aan de WW, WAO en BIJSTAND mag niet worden gesleuteld! Hij heeft heel wat uit te leggen als deze plannen doorgaan! Met de billen bloot, zal-ie! Mensen die van een WW-, WAO- of Bijstandsuitkering leven, hebben woedend gereageerd na de bekendmaking van het regeerakkoord. Die woede hebben zij niet onder stoelen of banken gestoken tijdens hun eerste officiële confrontatie met minister Aart-Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het allereerste congres van de Landelijke Cliëntenraad werk en inkomen van woensdag 21 mei 2003 in de Meervaart in Amsterdam.

Minister De Geus sprak tijdens dit congres de eerste Ab Harrewijn-rede uit. Het initiatief tot deze rede is afkomstig van De Geus zelf, omdat hij het gedachtegoed van Harrewijn een warm hart toedraagt. Groen Links-politicus Harrewijn die vorig jaar plotseling overleed, was een van de voorvechters voor de oprichting van de Landelijke Cliëntenraad werk en inkomen (LCR). Na zijn rede reikte de minister een prijs uit voor cliëntenparticipatie: Cliënt-in-beeld-prijs.

De Landelijke Cliëntenraad maakte van de gelegenheid gebruik om aansluitend een petitie aan de minister aan te bieden over de voorgestelde bezuinigingen en de eisen van cliënten in de sociale zekerheid. Voor de Landelijke Cliëntenraad - en alle afzonderlijke cliëntenraden die zij vertegenwoordigt - is het een vreemde zaak dat eerst de eigen verantwoordelijkheid en de inspraak van mensen met een WAO-, WW- en Bijstandsuitkering goed is geregeld om vervolgens het hele sociale zekerheidsstelsel de nek om te draaien. Iets anders kan ik niet constateren, zegt LCR-voorzitter Jan Laurier. Je vraagt je af of cliëntenparticipatie nog wel zin heeft, als de sociale zekerheid zo wordt aangepakt zonder dat de cliënt daarover is gehoord!

22 mei 2003

---