NPM Capital NV

21 mei 2003, Amsterdam

Investeringsstrategie verder aangescherpt
In de afgelopen tijd is de investeringsstrategie van NPM Capital verder aangescherpt. NPM Capital wil zich voortaan meer richten op grotere participaties. En bij voorkeur bedrijven met een beperkt aantal gelijkgezinde aandeelhouders.

Groot of klein zijn trouwens geen absolute begrippen omdat NPM Capital ook kijkt naar de te verwachten groei van een onderneming. Daarom is bij de nieuwe participaties ook geen absolute minimumgrootte voor bedrijven vastgesteld. Wel geldt als uitgangspunt dat verwacht mag worden dat een onderneming binnen afzienbare tijd een waarde van minimaal 20 miljoen zal bereiken. Naar boven toe geldt als indicatieve grens een ondernemingswaarde van maximaal 200 miljoen.

Een belangrijk criterium bij nieuwe participaties blijft dat de onderneming naar verwachting een bovengemiddelde waardegroei zal doormaken. NPM Capital heeft een duidelijke voorkeur voor bedrijven met een beperkt aantal gelijkgezinde aandeelhouders.

Uitgangspunt is een belang van minimaal 25% en maximaal 49%. Maar bij de investeringen in management buy-outs biedt NPM Capital de mogelijkheid een te verzelfstandigen onderneming in eerste instantie geheel over te nemen (100%-belang) om vervolgens, in overleg met het management, ten minste 51% van de aandelen door te plaatsen bij andere investeerders.

Buiten Nederland investeert NPM Capital hoofdzakelijk indirect, via deelname in aldaar opererende fondsen.