NPM Capital NV

21 mei 2003, Amsterdam

Waarderingen in 2002 te hoog
Uit het zojuist verschenen Jaarbericht 2002 blijkt dat NPM Capital heeft in het afgelopen jaar voor 47,0 miljoen heeft geïnvesteerd. Het gaat daarbij voor het grootste deel om vervolginvesteringen. In Nederland zijn geen nieuwe directe participaties gerealiseerd. Daarvoor was volgens de directie van NPM Capital de kwaliteit van het aanbod onvoldoende en lagen de waarderingen op een te hoog niveau.

In navolging van de sterk dalende aandelenkoersen zijn in het afgelopen jaar met enige vertraging ook in de private equity markt de waarderingen gedaald. De waarderingen, in k/w-verhoudingen nog steeds beduidend hoger dan op de beurs, lagen naar onze mening gedurende het gehele jaar op een te hoog niveau. Wij zijn hierdoor in het afgelopen jaar terughoudend geweest in onze investeringsactiviteiten. Inmiddels liggen de waarderingen al dichter in de buurt van wat als een verantwoord niveau kan worden beschouwd.