NED. ORG. VRIJWILLIGERSWERK

De praktische route naar betrokken ondernemen

Het bedrijfsleven zoekt naar mogelijkheden om haar maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven, door bijvoorbeeld medewerkers in staat te stellen vrijwilligerswerk te doen bij een maatschappelijke organisatie. Voor de maatschappelijke organisatie veelal de kans om iets speciaals te organiseren voor haar doelgroep. Om de bedrijven en maatschappelijke organisaties te helpen elkaar te vinden en samenwerkingsprojecten te organiseren, is er in Nederland een netwerk van lokale makelaars actief.

Vanaf deze week is dit netwerk ook digitaal te vinden op www.betrokken.nu !

Wat doen lokale makelaars?
Lokale makelaars helpen bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven in leuke, zinvolle projecten. Bedrijven kunnen op verschillende manieren maatschappelijk betrokken ondernemen; door het inzetten van hun tijd, netwerk en/of expertise, al dan niet in combinatie met faciliteiten en geld.
De makelaars richten zich op projecten die zowel voor de maatschappelijke organisatie als voor het bedrijf een meerwaarde hebben. Voor de vrijwilligersorganisatie, de sportvereniging of de verzorgingsinstelling is zo'n project veelal een perfecte kans om iets speciaals te realiseren. Voor het bedrijf is het een uitwerking van hun beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen.

www.betrokken.nu!
Om als bedrijf een maatschappelijke organisatie te vinden of als maatschappelijke organisatie een bedrijf, is de inschakeling van een lokale makelaar verreweg de eenvoudigste manier. En dat kan nu dus ook digitaal! Via www.betrokken.nu zijn alle lokale makelaars die in Nederland actief zijn te vinden. Maar ook voorbeeldprojecten, nieuwtjes en achtergrondinformatie op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen zijn op deze nieuwe website te vinden.

Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) www.betrokken.nu is een initiatief van NOV, dé ondernemende vereniging van en voor vrijwilligerswerk gericht op het versterken en stimuleren van vrijwilligerswerk in de samenleving. Met ruim 300 lidorganisaties die ruim twee van de vier miljoen vrijwilligers vertegenwoordigen die Nederland rijk is. NOV behartigt de belangen van leden, geeft voorlichting, brengt publicaties uit, bevordert netwerkontwikkeling en vernieuwingen in het vrijwilligerswerk. NOV stimuleert met haar programma Maatschap in Betrokkenheid (MiB) structurele samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Einde bericht