FNV BOUW

FNV Bouw: veel overwerk in betoncentrales Zuid-Holland

Van de werknemers in de Zuidhollandse betoncentrales werkt 44 procent regelmatig of zeer vaak langer dan elf uur per dag. Het gemiddelde aantal overuren per week is 9,55 uur. 23 Procent van de werknemers werkt zelfs 11 tot 15 uur per week over. Dat blijkt uit een onderzoek van FNV Bouw. De bond bezocht in april vrijwel alle betoncentrales in Zuid-Holland, gaf informatie over de werktijden in de CAO en vroeg de werknemers naar hun ervaringen. Van de 300 werknemers in de mortel in Zuid-Holland heeft de helft meegewerkt aan het onderzoek.

Het onderzoek bevestigt het vermoeden van FNV Bouw dat in de mortel veel wordt overgewerkt. Van de chauffeurs werkt 93 procent vaak over; zij komen op een gemiddelde van 9,89 uur. Wel bestaan tussen de betoncentrales grote verschillen in de mate van overwerk. En tevens in de tevredenheid van werknemers. Het grootste deel van de werknemers, 77 procent, is namelijk tevreden met de werktijden. Een deel van de verklaring is dat zij het geld nodig hebben: over het basisloon zegt een van de respondenten: 'Dat is gewoon te laag.' En altijd nog een respectabele 23 procent is niet tevreden over de werktijden; bovendien heeft één op de drie werknemers er wel eens problemen mee. De helft kent een collega die er wel eens problemen over heeft gehad. Verder blijkt uit het onderzoek dat nauwelijks gebruikt wordt gemaakt van de mogelijkheden die de CAO biedt om binnen het bedrijf afspraken te maken over werktijden.

Het rapport geeft een uitsplitsing naar bedrijf en naar werknemers. Bezocht zijn betoncentrales in Delft, DenHaag, Rotterdam, Spijkenisse,Diemen,Hillegom, Rijswijk, Zoeterwoude, Koudekerk a/d Rijn, Papendrecht, Gouda, Europoort, Katwijk, Oud-Beijerland enVoorburg.

Voor de redactie,