Gemeente Amsterdam

Ingebruikname meldpunt bedreigd erfgoed
19 mei 2003 - Johanneke Helmers

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Heemschut (vereniging bescherming cultuurmonumenten) zal het Meldpunt Bedreigd Erfgoed, de
1-1-2 van de Monumentenzorg, officieel in gebruik worden genomen. De heer Adri Duivesteijn, oud wethouder van Den Haag en lid van de raad van Advies van de Nederlandse Kastelenstichting zal tezamen met de heer O. Wiersma, adj. directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de "druk op de knop" uitvoeren.
Vanaf 17 mei kan iedereen terecht op de websites www.heemschut.nl en www.kastelen.nl. Een geval van verwaarlozing, bedreiging of onzorgvuldigheid kan hier worden gemeld. Natuurlijk alleen waar het karakteristieke gebouwen of landschappen betreft. De Monumentenorganisaties in Nederland ondersteunen van harte dit initiatief.

© Gemeente Amsterdam