Gemeente Amsterdam

Magere brug autovrij
22 mei 2003 - Stadsdeel Centrum

Op voordracht van stadsdeelwethouder Frankfurther wordt de Magere brug, na de herinrichting in het najaar, afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Hiermee komt het stadsdeelbestuur tegemoet aan een lang gekoesterde wens van de buurt. De verkeersveiligheid en de armoedige aanblik van de brug worden verbeterd.

De Magere brug is een rijksmonument en behoort tot een van de markantste plekken in de binnenstad. De herinrichting geschiedt conform het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. De brug inclusief de landhoofden, wordt in rode klinkers met hardsteenbanden zonder Amsterdammertjes uitgevoerd.

Momenteel mag alleen autoverkeer met een bepaald maximum gewicht over de brug rijden. Het afsluiten van de brug heeft marginale gevolgen voor de verkeerscirculatie in de buurt en sluit aan bij het beleid van de gemeente en het stadsdeel om bestemmingsverkeer zoveel mogelijk via het Hoofdnet Auto te laten rijden.

© Gemeente Amsterdam