Actueel

Geen inbreuk op modelrecht

Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 22-05-2003

Het gaat in deze zaak om een geregistreerd modelrecht op de noodverlichtingsarmatuur die het bedrijf Thomas en Betts B.V. onder de naam Van Lien-Optilux op de markt brengen. Volgens Thomas en Betts maakt Faber Electronics B.V. inbreuk op dat modelrecht door het op de markt brengen van de noodverlichtingsarmatuur onder de naam Famostar-Clarity.
Het Hof is op de eerste plaats van oordeel dat het geschil beoordeeld moet worden aan de hand van EG-Modellenrichtlijn (Richtlijn 98/71, Pb EG 1998 L 298/28, nu de implementatietermijn voor deze richtlijn sinds 28 oktober 2001 is verstreken.
Het hof is tot deze richtlijnconforme interpretatie van de bestaande Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BTMW) gehouden, omdat het de taak van de rechter is om de volle werking van gemeenschapsrechtelijke bepalingen te verzekeren. Ingevolge artikel 9 lid 1 van de EG Modellenrichtlijn omvat de bescherming krachtens het modelrecht elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Bij vergelijking van de modellen komt het hof tot het voorlopig oordeel dat bij de geïnformeerde gebruiker wèl een andere algemene indruk wordt gewekt, zodat van inbreuk op het modelrecht geen sprake is.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF9022

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11903&i=&ti= http://www.rechtspraak.nl/act...id=11903&i=7&ti=2 . Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...t_id=11903&i=&ti= .