Gerechtshof ArnhemAfspraak in huurovereenkomst kan mededingingsrecht niet terzijde schuiven

Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 22-05-2003

In deze zaak eist een bloemen -en plantenverkoper/huurder dat het Schuitema Winkelbedrijf BV (verhuurder) verboden wordt bloemen of planten te verkopen in het winkelcentrum, waar beide partijen gevestigd zijn. De eiser beroept zich op afspraken in de huurovereenkomst met A&P, de voorganger van Schuitema. Het Hof overweegt ondermeer dat als de afspraak waarop eiser zich beroept nog zou gelden, deze in strijd is met artikel 6 lid 1 van de Mededingingswet en daarom van rechtswege nietig. Het winkelcentrum is gelegen in een buitenwijk waar zich geen andere planten- of bloemenwinkels bevinden. De afspraak die Schuitema als verhuurder zou verhinderen om bloemen en planten te verkopen zou daarom de mededinging beperken.
Nu de afspraak in strijd is met de Mededingingswet, maakt zij per definitie geen deel meer uit van de huurovereenkomst en kan er daarom geen sprake van zijn dat Schuitema de huurovereenkomst niet nakomt door het verkopen van bloemen en planten.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF9024

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...id=11902&i=7&ti=2 .