KONINKLIJKE NEDERLANDSE MUNT

Goede Doelenset 2003 overhandigd aan Astrid Joosten

Utrecht, 22 mei 2003

Overhandiging Goede Doelen Set 2003 van de Koninklijke Nederlandse Munt aan ambassadrice van het Nationaal Epilepsie Fonds, Astrid Joosten.

Op donderdag 22 mei 2003 om 12:00 uur, is de Goede Doelen Set 2003 uitgereikt door Maarten Brouwer, Algemeen Directeur van de Koninklijke Nederlandse Munt aan Astrid Joosten, ambassadrice van het Nationaal Epilepsie Fonds. Deze officiële overhandiging vond plaats bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht.

De Goede Doelen Set is een muntset met de 8 originele euromunten geslagen in speciale verzamelaarskwaliteit Brilliant Uncirculated. Deze muntset is gedurende acht jaar (vanaf het jaar 1999) ieder jaar aan een goed doel opgedragen. De Koninklijke Nederlandse Munt draagt 1 euro per verkochte set aan het betreffende doel af. De set van het jaar 2003 komt ten goede aan het Nationaal Epilepsie Fonds. De consumentenprijs van de set bedraagt
euro 16,95. De Goede Doelen Set is verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht via telefoonnummer 030- 2910465 of via www.knm.nl.

De Goede Doelen Set is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Munt en onderstreept het feit dat de Koninklijke Nederlandse Munt zich bewust is van haar maatschappelijke positie. Het Nationaal Epilepsie Fonds is door de Koninklijke Nederlandse Munt benaderd, omdat deze stichting geheel aansluit bij de maatschappelijke doelstelling die de Koninklijke Nederlandse Munt wil uitdragen. Het Nederlandse Epilepsie Fonds is een Nederlandse instelling die zich inzet voor mensen en hun omgeving en is in het bezit van het CBF keurmerk.

Het Nederlands Epilepsie Fonds zet zich al 110 jaar in voor een goede behandeling en begeleiding van mensen met epilepsie. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis van de hersenen, waarbij hersencellen zich plotseling en ongecontroleerd ontladen. Meestal is dit zichtbaar: Iemand krijgt een aanval. In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie. Jaarlijks komen er 6000 nieuwe gevallen bij. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen. Het Epilepsiefonds krijgt geen subsidie van de overheid. De inkomsten krijgt het Epilepsiefonds vooral uit de jaarlijkse collecte en van donateurs.


---

-----