Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minder dodelijke arbeidsongevallen

Het aantal dodelijke arbeidsongevallen daalt sinds twee jaar. Tussen 1997 en 2000 vielen jaarlijks gemiddeld honderd dodelijke slachtoffers. In 2001 was dit gedaald naar 86 en vorig jaar naar 75.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie dat minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister noemt het nog te vroeg om te constateren of deze trend zal doorzetten.

Verder blijkt uit het jaarverslag dat de Arbeidsinspectie in 2002 meer bestuurlijke boetes heeft geïnd dan het jaar ervoor. Bestuurlijke boetes worden opgelegd voor overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet. Vorig jaar werd voor 5,1 miljoen aan boetes opgelegd, tegen 3,9 miljoen euro in 2001. De groei van het boetebedrag is toe te schrijven aan het feit dat de Arbeidsinspectie zich meer richt op problematische sectoren en bedrijven.

Ongeveer 3100 boetes hadden betrekking op een arbeidsongeval en ruim 900 op een klacht die bij de Arbeidsinspectie werd gemeld. Daarnaast zijn nog eens zo'n 4350 boetes opgelegd in verband met andere overtredingen. Vooral de bouw kreeg veel boetes, gevolgd door de sector industrie en landbouw.

Minister De Geus verwacht dat als bestuurlijke boetes worden geïntroduceerd in de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsinspectie ook op die terreinen meer effectief 'lik op stuk' kan gaan controleren op naleving van de regels. Naar verwachting zal dit in 2004 gebeuren.