GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 17:00 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zinloze maatregelen tegen bolletjesslikkers

(22 mei 2003)

Kamervraag
Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de Minister van Justitie over de zinloze maatregelen op Schiphol tegen bolletjesslikkers


1. Kent u het zgn. 'Gemini-rapport' dat is opgesteld door de kernteams Randstad Noord- en Midden en Haaglanden en de Koninklijke Marechaussee?


2. Wordt in dit rapport geconcludeerd dat de huidige maatregelen ter bestrijding van de bolletjesslikkers 'niet hebben geleid tot een meetbare vermindering van koeriers op Schiphol'? Zo ja, deelt u deze conclusie?


3. Is het waar dat in het rapport wordt geconcludeerd dat het niet zinvol is om deze maatregelen uit te breiden omdat dit opnieuw zal leiden tot het dichtslibben van de justitiële keten? Zo ja, deelt u deze conclusie?


4. Is het waar dat in het rapport wordt geconstateerd dat een groot deel van de Antilliaanse bevolking uit armoede is betrokken bij cocaïnesmokkel? Zo ja, deelt u deze constatering?


5. Deelt u de opvatting dat het effectiever is om te investeren in de sociaal-economische situatie op de Nederlandse Antillen dan om geld te blijven pompen in repressieve maatregelen om de toenemende stroom bolletjesslikkers tegen te gaan?


6. Bent u bereid om het genoemde 'Gemini-rapport' en de beantwoording van deze vragen voor dinsdag 27 mei 2003 aan de Tweede Kamer te doen toekomen?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -