GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 17:02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mensenrechten Kazachstan

(22 mei 2003)

Kamervraag
Schriftelijke vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de minister van Buitenlandse Zaken


1. Herinnert u zich mijn vragen over de zaak Duvanov in Kazachstan? (1)


2. Hoe luidde het oordeel van de onafhankelijke juridische experts, Professor Feldbrugge en Professor Simon, over het verloop van het proces tegen Duvanov en de aanklacht tegen Duvanov?


3. Is het juist dat het Nederlandse OVSE Voorzitterschap weigert de publicatie van Professor Feldbrugge en Professor Simon aan de OVSE lidstaten te distribueren? Zo ja, waarom?


4. Is het juist dat de Kazachstaanse minister van Buitenlandse Zaken het Nederlands OVSE Voorzitterschap gevraagd heeft het rapport over het proces en de aanklacht tegen Duvanov niet te publiceren? Zo ja, waarom?


5. Deelt u de mening dat de Kazachstaanse regering, door het niet publiceren van het rapport, op deze wijze tracht aan te tonen dat het proces tegen Duvanov eerlijk verloopt?


6. Bent u bereid alsnog onderhavig rapport te publiceren ten behoeve van een eerlijke rechtsgang voor de heer Duvanov?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -