Ingezonden persbericht


Persbericht

Congres De gevarendriehoek

Het metabool syndroom:

Dikke buik is een belangrijke waarschuwing

Mensen met een dikke buik (de appeltypen) hebben meer kans om hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte) of hart- en vaatziekten te ontwikkelen dan mensen met vet op de heupen (de peertypen). Vaak wordt de appelgroep zelfs getroffen door een combinatie van deze aandoeningen: het metabool syndroom.

Het metabool syndroom

Het metabool syndroom begint bij vetstapeling in de buik. Dit verhoogt de bloeddruk en verstoort het bloedsuikergehalte. Ook heeft het een ongunstig effect op de vetten in het bloed, zoals het cholesterol. Als het metabool syndroom in een vroeg stadium wordt ontdekt en behandeld, kunnen complicaties, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten of een combinatie hiervan, worden voorkomen of in ieder geval uitgesteld. Helaas wordt de diagnose vaak pas gesteld als een van deze aandoeningen zich openbaart.

Gezond leven

Iemand die gezond leeft, heeft een kleinere kans om het metabool syndroom te ontwikkelen, dan iemand die dat niet doet. Ook mensen met een beginnend metabool syndroom hebben baat bij een gezonde leefstijl. Het halveert het risico op het, binnen vier jaar, ontstaan van complicaties zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Gezond leven betekent niet roken, voldoende bewegen, verstandig eten en zorgen voor een gezond gewicht.

Elke kilo telt

Te zwaar is niet gezond. Een voorbeeld: bij meer dan de helft van de mensen met diabetes mellitus type 2 ( ouderdomsuiker ) is deze ziekte ontstaan omdat ze veel te zwaar zijn. Vooral de extra kilo s in de buikholte zijn nadelig. Dit overtollige vet verstoort de suikerspiegel en de cholesterolsamenstelling van het bloed. Ook andere bloedvetten worden ongunstig beïnvloed. Een paar kilo afvallen helpt om het metabool syndroom te voorkomen en ondersteunt de behandeling. De diabetespatiënt zit eigenlijk in een vicieuze cirkel: hij wordt zwaarder door de medicijnen die hij gebruikt en omdat hij zwaarder wordt, raakt zijn bloedsuikerspiegel meer verstoord en heeft hij weer extra medicijnen nodig. Drie tot vier kilo afvallen kan al voldoende zijn om deze neerwaartse spiraal te doorbreken.

Goede vetten

De meeste mensen die te zwaar zijn, vooral de appeltypen , hebben een ongunstiger vet- en cholesterolpatroon in het bloed. Het toch al slechte cholesterol (LDL-cholesterol), dat bloedvatvernauwingen veroorzaakt, is bij hen ook nog eens veel schadelijker. Deze twee factoren verhogen het risico op een hartinfarct. Als iedereen een gezond gewicht zou hebben, zou het aantal hartinfarcten met minstens een kwart dalen. Ook hier wordt het risico kleiner met elke kilo die iemand verliest. Door de goede vetten in de voeding te kiezen, kan iemand daarnaast de samenstelling en de hoeveelheid van zijn bloedvetten en heel specifiek van het cholesterol, gunstig beïnvloeden. Goede vetten zijn onverzadigde vetten.

De diëtist en het metabool syndroom

Gezond leven met veel beweging en een goed gewicht is de beste manier om het metabool syndroom te voorkomen of te behandelen. Radicaal afvallen is echter geen optie vinden de 450 zorgverleners, aanwezig op het congres De gevarendriehoek. overgewicht, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten van 20 mei j.l.. Zij, voornamelijk diëtisten, hebben het algemene advies: Ben je veel te zwaar: val dan een paar kilo af en houdt dat gewicht daarna vast. Ben je iets te zwaar: zorg in ieder geval dat je niet nog zwaarder wordt. En blijf op gewicht als je een gezond gewicht hebt. Voor de consument zijn deze adviezen echter moeilijk te realiseren en vol te houden. De zorgverleners ondersteunen hen daarom graag met leefstijl- en voedingsadviezen. Want: elke kilo telt.

Het congres is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, de Stichting Diabetes and Nutrition Organization, Becel pro.activ en Slim.Fast.