Actueel

Eerste meervoudige-kamerzitting zittingsplaats Middelburg
Bron: Landelijk Stafbureau Vreemdelingenkamers 's-Gravenhage
Datum actualiteit: 22-05-2003

De zittingsplaats Middelburg heeft haar eerste
meervoudige-kamerzitting gepland. Onderwerp van deze zitting zal zijn artikel 1F Vluchtelingenverdrag. De zitting zal worden gehouden op 14 juli 2003. De zitting is opgenomen in het nieuwe overzicht van geplande meervoudige kamers bij de zittingsplaatsen. In dit overzicht is meer informatie te vinden over data en onderwerpen van meervoudige-kamerzittingen bij de zittingenplaatsen.

Zie voor het overzicht :

www.rechtspraak.nl/landelijk_stafbureau_vreemdelingenzaken/s-gravenhag e/MK.htm