NEPROFARM

Zelfzorg onderscheiding voor Rob Oudkerk

Persbericht
Onder embargo tot 22 mei 2003 - 18.00 uur


Amsterdam, 22 mei 2003 - Rob Oudkerk, wethouder te Amsterdam, huisarts en voormalig kamerlid, neemt vandaag de Van Till Penning in ontvangst. Hij krijgt deze onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten op het gebied van zelfzorg en zelfmedicatie. De overhandiging vindt plaats aansluitend aan het seminar 'Zelfzorg in 2013' dat vandaag in het Nemo wordt gehouden. De jury roemde de heer Oudkerk vanwege de vele initiatieven die hij genomen heeft op het gebied van zelfzorg en zelfmedicatie, zowel als huisarts binnen zijn eigen beroepsomgeving als op politiek niveau.

Tijdens het voorafgaande seminar is door vertegenwoordigers van diverse gezondheidsorganisaties en de overheid onder andere gediscussieerd over de gevolgen die invoering van het eigen risico binnen de zorg met zich mee brengen. Als patiënten zelf meer moeten betalen, zullen zij ook meer voor zichzelf gaan zorgen en meer beslissingen zelf nemen. Zij moeten dan ook meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf te zorgen. In dat kader wordt voor een aantal geneesmiddelen de receptplicht dan ook als 'betutteling' van de consument gezien.

Daarnaast is gedebatteerd over de stelling of zelfzorggeneesmiddelen alleen bij apotheek en drogisterij in de schappen moeten liggen, de plaatsen waar de consument een deskundig advies kan krijgen, of ook vrij in het schap bij supermarkten.

Het seminar is georganiseerd door Neprofarm, de Nederlandse Vereniging van de Farmaceutische Industrie van Zelfzorggeneesmiddelen en Gezondheidsproducten, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de vereniging.


---

--
Noot voor de pers:
Mocht u alsnog aanwezig willen zijn bij genoemd seminar en de paneldiscussie en / of bij de uitreiking van de Van Til Penning aan Rob Oudkerk, dan kunt u vandaag contact opnemen met Leatitia Gruwel, Firm United Healthcare: 06 52 00 12 69.
Vanaf 23 mei 2003 kunt u voor meer informatie contact opnemen met Neprofarm: Bernard Mauritz (directeur) of Elka Bak (communicatie manager): 035-6970821

22 mei 03 17:00