Gemeente Breda

Persberichten

26-05-2003

Directeur Generaal Ruimte mevrouw Bakker bezoekt Breda

Donderdag 22 mei heeft directeur-generaal Ruimte mevrouw I. Bakker van het ministerie van VROM samen met een delegatie van de directie een informeel bezoek gebracht aan Breda. Het bezoek was vooral gericht op de aanpak van de herstructurering in de wijken Heuvel en Noordoost, maar ook aandacht voor het terugbrengen van het water in de binnenstad. Wethouder mevrouw M. Heerkens begeleidde het gezelschap langs de diverse plekken in Breda Noordoost.

Allereerst bracht de delegatie met de fiets een bezoek aan het nieuwe Inloophuis om uitleg te krijgen over het project Breda Heuvel, kwaliteit maken wij samen. Bewoners en andere vertegenwoordigers vertelden enthousiast over de plannen voor het Dr. Struyckenplein, het Mgr. Nolensplein en de betekenis van bereikbare sociale voorzieningen en winkels. Verder was er aandacht tijdens de fietsroute voor het inpassen van de ideeën van de bekende stedenbouwkundigen Peutz en Granpré Molière en de vernieuwing van het terrein Verbeetenstraat / Oosterstraat / Scheldestraat tot werk- en woongebied.

Bij de Westflank werd stil gestaan bij het project De Nieuwe Mark; het er veel aandacht voor het woonzorgwelzijnwijk. Dat betreft allerlei concentraties waarbij voorzieningen voor bewoners worden aangebracht in de wijk. Sterk in de aanpak is de samenwerking en vergaande uitwisseling met bewonersorganisaties, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen en gemeente om samen invulling te geven aan de leefbaarheid van Breda Noordoost.

Voor informatie: kunt u contact opnemen met de heer L.H.A. van Gerven, projectmanager voor de projecten Heuvel, kwaliteit maken wij samen en Breda Noordoost, samenwerken aan leefbaarheid, telefoon 076 529 34 84.