Gemeente Amsterdam

Olympisch Stadion: ontwerp openbare ruimte vastgesteld 22 mei 2003 - stadsdeel Oud Zuid

De stadsdeelraad van stadsdeel Oud Zuid stemde 21 mei in met het ontwerp voor de openbare ruimte van het Olympisch Stadionterrein. Opvallend aan het ontwerp is de aandacht voor perspectief: het Olympisch Stadion wordt als het ware opgetild.

Drie keer zo groot als de Dam

De openbare ruimte op het stadionterrein is ongeveer 4,5 ha. Ter vergelijking drie keer zo groot als de Dam. Bij het ontwerpproces is gekeken op welke manier dit grote vlak in perspectief gezet kon worden.Een opvallend kenmerk is het entreeplein met de brede trap naar het stadion.

Recht voor de ingang van het stadion komt grenzend aan de Amstelveenseweg en tussen de beide Citroengebouwen een entreeplein. Aan weerszijden komen bomen en statige lichtmasten. Het entreeplein gaat over in een brede, geleidende trap met daartussen een pad. Op deze manier blijft de ingang goed bereikbaar voor de jaarlijkse Marathonlopers en wordt het stadion tegelijkertijd visueel opgetild. In het ontwerp zijn meer van dit soort hoogteverschillen opgenomen.

Naast perspectief is kwaliteit in bestrating en groen in het ontwerp opgenomen

Gebruik

Bij het ontwerpproces voor het hele terrein is gezocht naar een inrichting waarbij sprake is van evenwicht tussen divers gebruik en een prettig dagelijks verblijfsterrein. Dat betekent dat het terrein uitnodigend moet zijn voor georganiseerde culturele en sportieve activiteiten en tegelijkertijd geschikt moet zijn voor omwonenden en bezoekers om er een tijdje te verblijven. Bijvoorbeeld op de zitbanken rondom de bomen die op verschillende plaatsen op het terrein worden gepland of op de steigers aan de kades van de Stadiongracht.

Tijdens de raadsbehandeling is een motie van Groen Links, D66 en VVD aangenomen om in het ontwerp meer groen aan te brengen en een of meerdere recreatieve/sportieve voorzieningen. Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel zal dit meenemen in de verdere uitwerking van het plan en zal hierop terugkomen met een voorstel naar de adviescommissie Openbare Ruimte en Veiligheid na de zomer.

Planning

Begin 2004: start uitvoering
Begin 2005: oplevering
Dit sluit aan op de woningbouw van het Olympisch Kwartier ten noorden van het stadion. Ongeveer eind 2004 worden daar eerste woningen opgeleverd. In totaal komen daar zes woonblokken met circa 920 woningen.

© Gemeente Amsterdam