Gemeente Amsterdam

Amsterdam sluit overeenkomst met Riga (Letland) 22 mei 2003 - Marjolijn van Goethem

Burgemeester Cohen heeft vandaag, samen met de Voorzitter van de Gemeenteraad van Riga, dhr. Gundars Bojärs een
samenwerkingsovereenkomst (Agreement of Cooperation) tussen de twee steden getekend. Deze overeenkomst is een bevestiging van de van oudsher vriendelijke relatie tussen Amsterdam en Riga. De steden kennen veel overeenkomsten in het aantal inwoners en geschiedenis, maar ook in hun functie als doorvoerhaven voor de regio.

De getekende overeenkomst zal moeten leiden tot een langdurige en hechte samenwerking en uitwisseling van kennis op verschillende gebieden. Meer specifiek zullen de steden samenwerken op de gebieden van onder andere de innovatie van de havens, e-government, auditing en screening, monumentenzorg, gemeentearchief, infrastructuur en integratie.

De overeenkomst is vandaag, 22 mei, bij ondertekening van kracht geworden en zal vier jaar duren. Amsterdam wil in haar buitenlands beleid meer aandacht besteden aan de samenwerking met steden in de nieuwe toetredingslanden van de EU. Riga is hier het eerste voorbeeld van

Amsterdam, 22 mei 2003

Mirjam Otten 552 2045

Pb-073

© Gemeente Amsterdam