GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 18:47 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bezuinigingen Ontwikkelingssamenwerking

(22 mei 2003)

Kamervraag
Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking


1) Klopt het dat er als gevolg van bezuinigingen in 2003 minder geld naar het milieuprogramma in Guatamala gaat waaronder het project 'PROCUCH'?


2) Is u bekend dat door deze korting/ verschuiving van middelen tal van gesloten overeenkomsten met boerenorganisaties en gemeenten niet nagekomen kunnen worden, er mensen ontslagen moeten worden en de bijdrage van het Guatamalteekse ministerie van Landbouw (MAGA) aan dit project dreigt terug te lopen? Deelt u de vrees dat hierdoor de voortgang van het project feitelijk op losse schroeven komt te staan? Zo neen, waarom niet?


3) Bent u bereid om voorgenomen bezuiniging te heroverwegen zodat er niet, of in ieder geval minder, op dit project wordt gekort en wilt u hierover in overleg treden met de projectverantwoordelijken? Zoneen, waarom niet?