Gemeente Heerlen

Ingrijpende veranderingen Heerlense sportparken

De komende tijd zullen een groot aantal sportaccommodaties in Heerlen verplaatst worden. Vanwege een groeiend ruimtegebrek in de gemeente, kunnen de gronden van enkele sportparken niet meer voor de sport worden behouden. De gemeente voert al geruime tijd intensief overleg met de sportverenigingen over de voorgenomen accommodatiewijzigingen.

Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken:

Verplaatsing sportpark Nieuw-Lotbroek
Het plan is de terreinen van dit sportpark geheel vrij te maken voor woningbouw en FC Hoensbroek te verplaatsen naar een nieuw aan te leggen sportpark aan de Verlengde Klinkertstraat. De gemeentelijke onderhandelingen met Bouwfonds Wonen over de beschikbaarstelling van de bouwgrond en de aanleg van een nieuw sportpark worden binnenkort afgerond. Met het bestuur van FC Hoensbroek is overeenstemming bereikt over de inrichting van het nieuwe sportpark. Dit park zal een kunstgrasveld, een graszandoefenveld, een natuurgrasveld en een kleed- en clubaccommodatie met kantine omvatten. Kernpunt van de principeovereenkomst is dat de gemeente de terreinen van het huidige sportpark Nieuw-Lotbroek aan Bouwfonds Wonen overdraagt en dat laatstgenoemde op zijn beurt participeert in de aanleg en inrichting van het nieuwe sportpark. Verder zal FC Hoensbroek, financieel gesteund door de gemeente, de bouw van de nieuwe kleed- en clubaccommodatie op zich nemen.

Herinrichting sportpark Imstenrade

Voetbalvereniging RKHBS kampt al vele jaren met een ernstig gebrek aan speel- en oefencapaciteit in sportpark Imstenrade. De huidige accommodatie omvat een natuurgrasveld, een graszandoefenveld en een oefenhoek. Ook het kleed- en clubgebouw voldoet niet meer aan de eisen voor een adequate opvang van alle verenigingsleden. In het overleg met het verenigingsbestuur lijkt een verplaatsing van het sportparkgedeelte aan de bosrand naar het iets verderop gelegen graszandoefenveld de aangewezen oplossing. De koopprijs voor de te verwerven gronden maakt deze verplaatsing voorlopig echter nog onzeker. Een algehele verplaatsing van RKHBS naar sportpark Kaldeborn is voor de vereniging geen optie. Een eventueel andere alternatief is de herinrichting van de huidige accommodatie in sportpark Imstenrade. Bij de laatste oplossing ondergaat het kleed- en clubgebouw de noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding en wordt een speelveld omgezet in een kunstgrasveld. Het overleg met het verenigingsbestuur over de twee mogelijke opties loopt momenteel nog.

Opheffing sportpark Emma

Volgens het inrichtingsplan van het bedrijventerrein Emma zou de accommodatie van VV Passart worden verplaatst naar een nieuwe locatie bovenop een nabijgelegen, voormalige slibvijver. Het aantal competitieteams van deze vereniging is de laatste jaren echter zo drastisch gedaald, dat de aanleg van een geheel nieuwe accommodatie voor de vereniging alleen niet verantwoord wordt geacht.

De gemeente heeft VV Passart een tweetal opties op een accommodatie in een ander sportpark in overweging gegeven. Huisvesting in sportpark Varenbeuk is daarbij een mogelijkheid. De voorkeur van VV Passart gaat momenteel uit naar onderbrenging in sportpark De Dem bij VV EHC. In dat geval zal daar de gebruikscapaciteit worden vergroot door omzetting van een natuurgrasveld in een kunstgrasveld dat dan zowel door VV Passart als EHC gebruikt zal worden.. Verder zal voor VV Passart een afzonderlijk kleed- en clubgebouw nabij het kunstgrasveld worden gerealiseerd. In goed overleg met beide verenigingen wordt naar een adequate inpassing van VV Passart in sportpark De Dem gestreefd.

Nieuwe atletiekaccommodatie in sportpark Varenbeuk

Door de verplaatsing van VV Passart zou de atletiekvereniging AVON als enige, midden op een bedrijventerrein, achterblijven in sportpark Emma. Dit is een zeer ongunstige perspectief voor de sportbeoefening van deze vereniging, die de laatste jaren een geweldige groei doormaakt, vooral bij de jeugdafdeling. Daarnaast is er een grote behoefte aan uitbreiding van de beschikbare bedrijfsruimte in het Emmagebied. Vanuit deze situatie is het plan ontstaan om het atletiekgedeelte van sportpark Emma ook op te heffen en de atletiekaccommodatie van AVON te verplaatsen naar het nabijgelegen sportpark Varenbeuk. Bijkomend voordeel is dat hier in de buurt het nieuwe Emmacollege in aanbouw is; een potentiële medegebruiker van de atletiekvoorziening.

De nieuwe atletiekaccommodatie in sportpark Varenbeuk staat gepland op de plek van de huidige honk- en softbalvelden. De atletiekaccommodatie zou een 6-laans kunststoffen atletiekbaan voor de loopnummers en een tweevoudige inrichting voor de technische nummers zoals hoogspringen, verspringen, kogelstoten en speerwerpen moeten omvatten. Momenteel wordt hiernaar een technische haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

Nieuw honkbalveld in sportpark Kaldeborn

Als de nieuwe atletiekaccommodatie in sportpark Varenbeuk gevestigd wordt, komen daar de honk- en softbalvelden te vervallen. De vereniging HSV All Stars maakt voor de competitiewedstrijden al enkele jaren nog slechts gebruik van het honkbalveld.

Voor de aanleg van een vervangende honkbalaccommodatie elders wordt het vizier gericht op het huidige recreatieterrein in sportpark Kaldeborn. Een technische haalbaarheidsstudie moet hierover binnen afzienbare tijd uitsluitsel geven. Bij vestiging van HSV All Stars in sportpark Kaldeborn behoort een samenwerking met de Kerkraadse vereniging Samacols wellicht tot de toekomst-mogelijkheden.

Gemeente Heerlen, 22 mei 2003
Afdeling Communicatie
Reina Cobussen, tel. (045)5604070
persvoorlichting@heerlen.nl


---- --