Gemeente Alkmaar


Alkmaarse delegatie naar Bath voor conferentie over jumelage

Alkmaar, 22 mei 2003

De burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. M. van Rossen, brengt samen met de gemeentesecretaris, de heer J.C.M. Cox, van 22 tot 25 mei 2003 een bezoek aan de Alkmaarse zusterstad Bath. Zij nemen deel aan een conferentie in het Engelse Bath op vrijdag 23 mei 2003. Een groot aantal vertegenwoordigers van Alkmaarse verenigingen is ook hierbij aanwezig. Doel van de conferentie is het vernieuwen van de vriendschapsband tussen Alkmaar en Bath en het opstarten van nieuwe uitwisselingen.

Aan de conferentie wordt deelgenomen door o.a. leerkrachten van het Murmellius Gymnasium en OSG Willem Blaeu, vertegenwoordigers van de Seniorenraad, het Rode Kruis, afdeling Alkmaar, Scoutinggroep "Graaf Daron", de Historische Vereniging Alkmaar, Laurens Cultuurstichting en vertegenwoordigers van enkele sportverenigingen. In totaal gaan 37 personen naar Bath. De deelnemers worden ondergebracht bij gastgezinnen, grotendeels bij leden van soortgelijke organisaties in Bath. Aan de ontmoeting nemen ook delegaties uit de andere zustersteden van Bath deel. Alle delegaties verzorgen een presentatie over hun stad. De burgemeester van Alkmaar vertelt over de historie van onze stad en de nieuwe ontwikkelingen. Eén van de wijkcoördinatoren, Erna Molenaar, verzorgt een presentatie over het wijkgericht samenwerken.

Tweede Wereldoorlog
De vriendschapsband tussen Alkmaar en Bath is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Tijdens het laatste jaar van de oorlog hadden de Engelsen de Help Holland Council opgericht om de door de oorlog getroffen gebieden te helpen. In Bath was het idee ontstaan om deze hulp te richten op een stad of een dorp. Eli Prins, die van Alkmaar naar Bath gevlucht was, stelde voor om Alkmaar te steunen. Met een straatorgel, dat momenteel in het stadhuis staat, werd 1.000 pond ingezameld. Het eerste officiële contact is gelegd op 26 juli 1945, tijdens een bezoek van de toenmalige burgemeester van Alkmaar, Jonkheer F.H. van Kinschot. Kort daarna, in oktober 1945, bracht een groep van vijftig kinderen een bezoek aan Bath. Zij logeerden gedurende drie maanden bij families in Bath om aan te sterken. Dit was het eerste van een serie uitwisselingsbezoeken van kinderen, leden van sportclubs, scholieren, musici etc.

Internationalisering
Later ontstonden ook contacten tussen Alkmaar en Darmstadt, Troyes en Tata, om via contacten van de burgers bij te dragen aan de Europese eenwording. Op dit moment staan de contacten veel meer in het teken van kennismaking met andere culturen en uitwisseling van kennis en ervaring. Vooral de internationalisering van het onderwijs en kennismaking met gemeentelijke projecten, zoals stedelijke ontwikkeling, wijkgericht samenwerken en stedelijke ontwikkeling nemen een belangrijke plaats in.

Subsidie van Europese Unie
Na een gemeentelijke herindeling waardoor Bath in een groter verband is opgegaan (Bath and North East Somerset Council) zijn voor de contacten met de zustersteden aparte uitwisselingscomités opgericht. Gezamenlijk hebben deze comités het initiatief genomen voor de organisatie van de conferentie. De Europese Unie verleent subsidie voor de organisatiekosten van dit evenement.