FNV Bouw


datum: 22-05-2003

FNV Bouw gaat in overleg met betonmortel

FNV Bouw gaat overleg aan met Zuidhollandse betonmortelcentrales. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de bond naar overwerk en zeggenschap van werknemers over hun werktijden. De meest extreme situaties wil de bond meteen aanpakken; alle centrales krijgen het onderzoek toegestuurd. Tot deze aanpak is besloten op een studiemiddag van de bond met leden die aan het onderzoek hebben meegedaan. "We willen met alle betoncentrales praten hoe ze het overleg met medewerkers voeren", aldus districtsbestuurder Bert Roes van FNV Bouw. De CAO kent bepalingen over overleg over het 'dienstrooster', bijvoorbeeld over vaste of wisselende begin- en eindtijden. Maar die zijn niet helder genoeg geformuleerd, zo stelden de leden tijdens de studiebijeenkomst. Ze willen dat FNV Bouw bij de volgende CAO-onderhandelingen, in het voorjaar van 2004, voorstellen doet dat werknemers ook overwerk kunnen weigeren. "Nu is het vaak opleggen in plaats van overleggen", zo vat bestuurder Bert Roes de discussie samen. "Mensen willen liever een meer regelmatig arbeidspatroon dan ze nu hebben." Afgesproken is verder dat FNV Bouw op korte termijn gaat praten over de uitschieters. Roes: "De extremen gaan we aanpakken. Dat zijn de bedrijven waar structureel 15 uur per week wordt overgewerkt, maar ook de centrales waar de collectieve vakantie eenzijdig wordt opgelegd. En dan blijkt het hier en daar voor werknemers van boven de vijftig onmogelijk om overwerk te weigeren, hoewel de CAO daar volstrekt duidelijk over is. Bij al die bedrijven gaan we binnenkort een bezoek brengen." Uit de enquête van FNV Bouw onder werknemers in de Zuidhollandse betoncentrales is gebleken dat 44 procent regelmatig of zeer vaak langer dan elf uur per dag werkt. Het gemiddelde aantal overuren per week is 9,55 uur. 23 Procent van de werknemers werkt zelfs 11 tot 15 uur per week over. Wel bestaan er grote verschillen, zowel in de mate van overwerk als in de tevredenheid van werknemers.

FNV Bouw
Postbus 520 3440 AM Woerden

Fax: (0348) 423 610