Socialistische Partij

12de congres

`Kamp mag niet kappen!'

22-05-2003 * Minister Kamp van Defensie zet zijn plannen door om de bomen in de gemeente Onderbanken af te zagen. Dit om het NAVO-vliegtuigen zo gemakkelijk mogelijk te maken te landen op vliegbasis Geilenkirchen. `Dit kan volstrekt niet door de beugel! De Tweede Kamer moet minister Kamp ter verantwoording roepen,' zegt Jan de Wit (SP). `Ik roep de minister op om geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Er zijn voldoende alternatieven aangereikt!'

Op 4 juli 2002 werd door de Tweede Kamer de motie-Timmermans aangenomen, waarin helder werd gesteld dat nog lang niet alle alternatieven voor het aftoppen van de bomen in Onderbanken waren onderzocht. Constructieve alternatieven werden aangedragen. En de regering werd gevraagd om opnieuw met alle betrokkenen te onderhandelen.

Desondanks kunnen we nu vaststellen dat de motie niet is uitgevoerd. Het gemeentebestuur van Onderbanken heeft nauwelijks kunnen spreken met de minister. Van enig overleg is geen sprake geweest.

Zowel de gemeente Onderbanken als de inwoners zijn er helder over: de bomen dienen niet te worden 'afgetopt'. Immers, aftoppen betekent nog meer lawaai en dus nog meer schade voor de inwoners van Onderbanken. Bovendien wordt de natuur onherstelbaar vernield.

Jan de Wit: "Het is duidelijk dat Kamp zijn oren veel te veel laat hangen naar de NAVO-generaals. Dit is des te vreemder omdat op dit moment de NAVO met Polen onderhandelt over verplaatsing van NAVO-bases. De noodzaak voor het aftoppen van de bomen ontbreekt ten enen male. Er is maar één oplossing: samen in verzet komen!"