Nationale Bank van België


Nationale Bank van België

Perscommuniqué
Brussel, 22 mei 2003

De Nationale Bank van België en haar raadslieden zijn bijzonder verrast door het verschijnen van een persartikel waarin de conclusies worden besproken die de Bank heeft neergelegd in een procedure in kortgeding die op 23 mei zal worden gepleit voor de Voorzitster van de Rechtbank van koophandel te Brussel. In dit artikel staan aanvechtbare en volgens de Bank volkomen onjuiste uitspraken.

Dit geschil betreft een betwisting tussen enkele aandeelhouders en de Nationale Bank onder andere met betrekking tot de officiële externe reserves van de Bank.

De Bank werd door de pers gecontacteerd maar zij heeft, wat haar betreft, gemeend geen commentaar te kunnen geven. Zij is van oordeel dat het niet gepast is om een juridisch debat in de media te brengen nog voor de pleidooien voor de Rechtbank werden gehouden. De Bank wenst uit respect voor de Rechtbank zich bijgevolg te onthouden van commentaar voor de zitting heeft plaatsgehad en betreurt de handelwijze van één van de tegenpartijen, die deze rechtszaak vooral in de media lijkt te willen voeren.

Na het afsluiten van de pleidooien daarentegen, zullen de Bank en haar raadslieden de pers graag te woord staan.

NBB - Perscommuniqué