Lijst Pim Fortuyn


22 mei 2003

PERSBERICHT

LPF: mariniers inzetten tegen drugssmokkel

De Lijst Pim Fortuyn wil af van de huidige Nederlandse aanpak van de drugssmokkel vanuit de Antillen. De huidige aanpak komt neer op dweilen met de kraan open. Zo bleek ook gisteren weer uit onderzoek van NOVA. Vandaag pleit de LPF er daarom voor om de strijd tegen de harddrugssmokkel vanuit het koninkrijksdeel niet meer te voeren in Nederland, maar op de Antillen zelf.

Nu zorgt de smokkel van harddrugs via bolletjes en koffers vanuit de Antillen voor een volledige verstopping van het Nederlandse justitiële systeem en de Nederlandse gevangenissen. Andere misdaden kunnen hierdoor niet worden aangepakt. De justitiële aanpak van de smokkel van harddrugs is niet effectief, want de smokkel gaat onverminderd door.

De Lijst Pim Fortuyn wil daarom dat nu alle aandacht gericht wordt op de instapcontroles op de luchthaven van Willemstad. Daarvoor moet de controle door middel van succesvolle bodyscanners worden geïntensiveerd. Met de middelen die we besparen met het ontlasten van ons rechtssysteem, kunnen deze extra controles worden gefinancierd. Ook het toezicht op de controles moet worden verscherpt. Wat de LPF betreft moet hiertoe naast de Nederlandse douane en marechaussee, ook de op het eiland reeds aanwezige Nederlandse militairen van het Korps Mariniers worden ingezet. Zoals bekend is de marine daar reeds op het water actief in de strijd tegen drugs: LPF wil dat mariniers worden ingezet bij de incheckbalie op het vliegveld. Het resultaat van deze maatregelen moet volgens de LPF zijn dat geen enkele bolletjesslikker meer de overtocht naar Nederland wil noch kan maken. De Lijst Pim Fortuyn gaat minister van Justitie Donner vragen om op zo kort mogelijke termijn te overleggen met zijn collega op de Antillen over dit voorstel van de LPF.