PvdA Europees parlement


PERSINFORMATIE

Dorette Corbey en de Europese Verpakkingsrichtlijnen

22 mei 2003
Brussel, 22 mei 2003

Succes Corbey vraagt wijsheid Europese Commissie "Resultaat boven buraucratie"

Met de vandaag door de Milieucommissie van het Europees Parlement aangenomen voorstellen van PvdA Europarlementariër Dr. Dorette Corbey, wordt de weg vrijgemaakt voor het gebruik van een convenant bij de uitvoering van de Eu
Dit succes voor de PvdA Europarlementariër gaat tegen de ideëen van de Europese Commissie in, die op het gebied van recycling van verpakkingsmateriaal alleen wetgeving kent. Momenteel loopt er een juridische procedure tegen Nederland omdat de Europese Commissie ons land wil dwingen het reeds bestaande convenant met de verpakkingsindustrie te vervangen door de huidige, Europese wetgeving.

Corbey, rapportorteur voor het Europees Parlement: "Te gek voor woorden natuurlijk. Nederland presteert buitengewoon goed op het gebied van de recycling van verpakkingsmateriaal en wordt voor de rechter gedaagd, terwijl landen die qua resultaat tekortschieten niet worden aangepakt. Het resultaat moet tellen. Niet de bureaucratie."

"Het convenant dat de Nederlandse regering heeft met de verpakkingsindustrie werkt voortreffelijk. Waarom veel energie, geld en tijd verspillen door allerlei gecompliceerde wetgeving op te leggen, terwijl een reeds bestaande, praktische en goed werkende methode als een convenant reeds aanwezig is", besluit Corbey. "En dan is het nu aan de Europese Commissie wijsheid te tonen en de juridische procedure tegen Nederland stoppen."

De recyclingsdoelstellingen, 55%, werden weliswaar niet verhoogd, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd in het terugbrengen van de doelstellingstermijn van 2008 naar 2006. Tevens gaat er een einde komen aan het ' zomaar' dumpen van afval in landen als India en China. Tot slot was er in de Milieucommissie ook nog brede steun voor de zogenaamde preventiestrategie, de strijd tegen overbodige en milieu-onvriendelijke verpakkingen.