ICT Automatisering NV

PERSBERICHT pagina's: 2

Barendrecht, 22 mei 2003

ICT RONDT EERSTE KWARTAAL BEVREDIGEND AF

ICT Automatisering N.V. (ICT) meldt vandaag tijdens de aandeelhoudersvergadering dat het eerste kwartaal van 2003 zich bevredigend heeft ontwikkeld. De marktsituatie blijft echter ongewis en er zijn vooralsnog geen indicaties voor structureel marktherstel. Het tweede kwartaal zal naar verwachting lager uitkomen ten opzichte van het eerste kwartaal door uitstel van projecten, reorganisaties en bezuinigingsmaatregelen bij de afnemers van ICT. Desalniettemin verwacht ICT voor het eerste halfjaar van 2003 een verbetering van het resultaat ten opzichte van het eerste halfjaar van 2002. Door de onvoorspelbaarheid van de markt bestaat nog onvoldoende inzicht om een verwachting uit te spreken met betrekking tot de omzet- en resultaatontwikkeling voor geheel 2003.

De markten waarin ICT opereert worden nog steeds gekenmerkt door onzekerheid en een lage investeringsbereidheid. Veel afnemers van ICT zijn door economische tegenwind intern gericht, waarbij de prioriteiten zijn verschoven van op de toekomst gerichte ontwikkeltrajecten naar interne processen gericht op kostenbesparingen. Hierdoor worden projecten uitgesteld of in een lager tempo uitgevoerd. Daarnaast is zowel bij ICT Solutions als bij ICT Embedded sprake van prijsdruk. Het aantal personeelsleden is als gevolg van natuurlijk verloop gedaald tot 848 aan het einde van het eerste kwartaal, ten opzichte van 857 per jaareinde 2002.

Ook in het aanhoudend zwakke klimaat wordt ICT in haar strategische keuzes bevestigd. Naast de innovatieve kracht biedt ook de solide financiële positie afnemers de zekerheid dat ICT garant staat voor een samenwerking die gericht is op duurzaamheid en partnership, waardoor ICT in staat is haar sterke positie verder te bestendigen. Dankzij de sterke marktpositie en innovatieve kracht blijkt ICT ook in het huidige klimaat in staat haar positie verder te versterken en worden eerder genoemde negatieve factoren in beperkte mate gecompenseerd door de aanwas van nieuwe klanten.

/ / / / / / / /

Profiel ICT

De activiteiten van ICT zijn onderverdeeld in de divisies ICT Embedded en ICT Solutions. ICT Embedded is marktleider op het gebied van embedded software, waar zij leverancier is van software gerelateerde diensten. ICT Solutions richt zich op het gehele software ontwikkelproces van informatiesystemen die een primair proces besturen of daarover informeren. De softwareontwikkeling betreft hoofdzakelijk klantspecifieke systemen. De projecten van ICT worden zowel in huis als op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. ICT opereert vanuit vier vestigingen in Barendrecht, Eindhoven, Deventer en Groningen.

Voor nadere informatie:

De heer A. Schot, directeur ICT Automatisering N.V., telefoon: 0180 646 000 Website: www.ict.nl


---- --