CDA

CDA
22-05-03
Van Haersma Buma verwacht maatregelen nieuw kabinet tegen onrust op lijn Hoorn-Enkhuizen
Naar aanleiding van de gebeurtenissen op de lijn Hoorn-Enkhuizen is woensdag 21 mei in de Tweede Kamer gesproken over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

Tijdens dit overleg heeft Tweede Kamerlid Van Haersma Buma zijn zorgen geuit over de ontstane situatie.

Van Haersma-Buma: "We hebben te maken met een ernstige situatie. De onrust onder het persooneel is begrijpelijk. Het nieuwe kabinet zal met maatregelen moeten komen. Onder Balkenende I zijn 4000 agenten toegezegd. In de verdeling zou gekeken moeten worden in hoeverre daarvan agenten worden toegewezen aan de spoorwegpolitie. Het lijkt me vervolgens ook opportuun wanneer gemeenten de toezichthouders, die ze extra gaan aanstellen, ook op stationslocaties neerzetten."