Ingezonden persbericht

Alweer boekhoudfraude bij gemeente Amersfoort

AMERSFOORT, 20030522 -- Ook in de jaarrekening 2002 van gemeente Amersfoort is sprake van boekhoudfraude. Er bleven alweer tientallen miljoenen euroos buiten de rekening van baten en lasten. Per saldo circa 4 miljoen euro. Amersfoort presenteert over 2002 een overschot van 12 miljoen euro. In werkelijkheid is het circa 8 miljoen. Over de jaren 2000 en 2001 verzweeg het gemeentebestuur circa 22 miljoen euro. Registeraccountant drs. L.(Leo) W. Verhoef uit Wijk bij Duurstede deed onlangs bij Justitie aangifte van boekhoudfraude door Amersfoort. De accountant van Amersfoort gaf al bij de Raad van Tucht voor Accountants toe dat er inderdaad grote bedragen ontbraken.

Boekhoudfraude komt op grote schaal voor bij gemeenten en provincies. Leo Verhoef deed ook aangifte van boekhoudfraude door bijvoorbeeld de gemeentebesturen van Amsterdam, Den Haag en Utrecht en de provinciebesturen van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Bij Amsterdam is sprake van een boekhoudfraude van circa 1,7 miljard euro. Bij Den Haag van circa 420 miljoen euro. Bij gemeente Utrecht circa 140 miljoen euro. Bij Gelderland bedraagt de boekhoudfraude circa 240 miloen euro. Bij Noord-Holland circa 330 miljoen euro. Bij provincie Utrecht circa 80 miljoen euro. Bij al deze jaarrekeningen stonden goedkeurende accountantsverklaringen. Leo Verhoef heeft inmiddels 15 accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants. Ook de accountant van gemeente Amersfoort. In alle gevallen gaven de accountants toe dat er grote bedragen aan ontvangsten en uitgaven buiten de rekening van baten en lasten waren gebleven.Ingezonden persbericht