GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 22 mei 2003 15:00 GroenLinks


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rechtbank uitgekleed

(22 mei 2003)

Kamervraag
Vragen van het lid Vos (GroenLinks) aan de Minister van Justitie over bezuinigingen bij de rechtbank Amsterdam


1. Kent u het bericht 'Traagheid rechtbank gevaarlijk'?


2. Is het waar dat de Amsterdamse rechtbank dit jaar 750.000 euro moet bezuinigen op een budget van 15 miljoen euro?


3. Wat is uw reactie op de constatering dat hierdoor 19 rechters in opleiding door de Amsterdamse rechtbank niet kunnen worden aangenomen?

4. Wat zijn de consequenties hiervan voor het aantal zaken dat de Amsterdamse rechtbank kan afhandelen, de doorlooptijden en de werkdruk aldaar?

5. Acht u het nog steeds aanvaardbaar dat, gelet op de ambitieuze doelstellingen van het kabinet op het gebied van veiligheid, het openbaar ministerie en de rechtsprekende macht, met name in de grote steden, fors moeten bezuinigen?

6. Wat is uw reactie op de conclusie van de Amsterdamse president Carla Eradus dat hierdoor het vertrouwen van de burgers in de rechterlijke macht zal afnemen?

7. Deelt u de mening dat de regering, in overleg met het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak, in tijden van schaarste duidelijke keuzes in de rechtshandhaving moet maken en deze niet op het bord van de lokale parketten en rechtbanken moet deponeren?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -