Gemeente Utrecht

Schillertheater behoudt culturele functie

De Gemeente Utrecht is een overeenkomst aangegaan met de heer S. Schinkel en mevrouw J.H. Schinkel-Keizer voor de uitgifte in erfpacht van het pand van het Schillertheater, aan de Minrebroederstraat 11/11bis te Utrecht. In de plannen van dhr. en mevr. Schinkel behoudt het Schillertheater een culturele functie. De toekomstige erfpachters hebben plannen voor (kinder)theater, toneel, zang en dans, dichtersavonden en culturele opleidingen. Ook zal in het pand Tangoschool El Gancho terecht kunnen. Het pand zal worden overgedragen indien college en de gemeenteraad instemmen en de toekomstige eigenaar een bouwvergunning en monumentenvergunning heeft verkregen. De toekomstig erfpachter heeft de aanvragen voor deze vergunningen al ingediend.

Het Schillertheater is een klein, eenvoudig theater in de binnenstad van Utrecht met 90 zitplaatsen. Het theater werd vanaf september 1971 gehuurd door de Utrechtse cabaretier Hennie Oliemuller. Toen deze in mei 2000 overleed, stond de gemeente als eigenaar van het pand voor de keuze wat er met het theater moest gebeuren. Na inspectie van het pand bleek dat er de nodige onderhoudswerkzaamheden moesten worden gepleegd.

Besloten werd om in eerste instantie te onderzoeken wat de mogelijkheden waren voor een culturele bestemming voor de begane grond en een woonbestemming voor de verdiepingen. Na deze eerste inschrijvingsronde besloot het college om de uitgiftebestemming te verruimen naar winkel/woonruimte, aangezien de ingediende plannen onvoldoende opbrengst voor de gemeente brachten. De toenmalige raadscommissie ROWGrO stemde daarmee in. Zowel college als commissie vonden dat als uitgangspunt voor uitgifte via een makelaar de marktprijs moest worden aangehouden.

Op dit moment wordt het Schillertheater tot en met juni tijdelijk gebruikt door Leon Keër als Schildertheater op beperkte tijden.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Hans Scholten, Bestuurscommunicatie, 030-286 10 15.

Utrecht, 22 mei 2003.