OSB en FNV Bondgenoten leggen CAO conflict bij

OSB en FNV Bondgenoten leggen CAO-conflict bij

De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) en FNV Bondgenoten hebben het CAO-conflict bijgelegd, dat was ontstaan nadat OSB en CNV BedrijvenBond voor 2003 een nieuwe CAO voor de schoonmaakbranche hadden afgesloten. In de loop van dit jaar starten de onderhandelingen voor een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2004. De afspraken op het gebied van urenvermindering, contractswisseling en uitbetaling eerste ziektedag, die nu zijn gemaakt, zullen deel uitmaken van het af te sluiten principe-akkoord tussen OSB, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond voor de CAO vanaf 1 januari 2004. Voor de lopende CAO hebben deze afspraken geen gevolgen. FNV Bondgenoten ziet nu verder af van acties. Met het bijleggen van het conflict richten betrokken partijen hun blik weer op de toekomst.

OSB en FNV Bondgenoten hebben afgesproken, dat de bepalingen over urenvermindering (artikel 7 in de huidige CAO) en de daarbij behorende afbouwregeling bij de eerstvolgende CAO-onderhandelingen zullen vervallen. OSB zal zich in paritair verband inspannen om te komen tot een herziening van de ontslagrichtlijn om, in het geval van een negatieve wijziging in het schoonmaakcontract, het anciƫnniteitsbeginsel te kunnen beperken tot het betreffende object. Van werknemerspartijen wordt daarbij een inspanning gevraagd.

contractswisseling
Voor wat betreft het contracts- wisselingsartikel (artikel 50 in de huidige CAO) zal FNV Bondgenoten voor de tekst van dit artikel tijdens de eerstvolgende onderhandelingen geen nadere voorstellen doen of collectieve acties op touw zetten. FNV Bondgenoten behoudt zich wel het recht voor om op basis van dit artikel in individuele kwesties de toepassing van de Wet Overgang van Onderneming in rechte te vorderen.

eerste ziektedag
De eis om 100% doorbetaling bij ziekte vanaf de eerste ziektedag (wachtdagen), zal FNV Bondgenoten niet inbrengen bij de eerstvolgende CAO-onderhandelingen. Daarmee is het punt van de wachtdagen geen onderwerp van gesprek meer. FNV Bondgenoten sluit zich aan bij de intentieverklaring van OSB, dat de ziekteverzuimparagraaf in de volle breedte tijdens die onderhandelingen bespreekbaar gemaakt zal worden.

De afspraken zullen door OSB als onderdeel van het af te sluiten principe-akkoord voor de komende CAO ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden.