Bedrijfsfonds voor de Pers

Rebeltoday ontvangt subsidie

22-mei-03

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft besloten een uitkering van ¤ 155.000,- beschikbaar te stellen aan de stichting Rebeltoday voor het gelijknamige internetplatform. Dit besluit volgt op een eerder besluit van het Bedrijfsfonds om een bezwaar van Rebeltoday gegrond te verklaren.

Het project van Rebeltoday is gericht op het ontwikkelen en stimuleren van journalistiek zoals dat door jongeren geproduceerd, gepubliceerd en ervaren wordt. Beoogd wordt het opzetten van 'digitale schoolpleintjes', door middel waarvan een brug naar deze jongeren en hun leefomgeving geslagen wordt en tevens een nieuwe journalistieke communicatievorm en daarbij behorend proces aan de bedrijfstak geëtaleerd wordt. In concreto tracht Rebeltoday dat te doen door een webcommunicatieplatform te ontwikkelen en te beheren. Dat platform zal onder meer elke middelbare school in Nederland een eigen leerlingensite op internet bieden, met een zelfstandige redactie die zelf vorm en inhoudt bepaalt. Het besluit de aanvraag toe te wijzen is gebaseerd op artikel 4 van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internet-informatieproducten. Dit artikel geeft het fonds de mogelijkheid subsidie te verlenen aan projecten gericht op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke informatieproducten via het internet. Eén van de voorwaarden is dat het informatieproduct naar inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving zodanig afwijkt van andere journalistieke informatieproducten, dat de verscheidenheid van informatie en opinievorming wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage levert aan de journalistieke informatievoorziening via het internet. Het stimuleren van journalistiek op de wijze die Rebeltoday voorstaat, te weten het via een internetplatform aan jongeren beschikbaar stellen van instrumenten en van omroep en pers afkomstig nieuws, waardoor jongeren niet alleen in staat zijn om de eigen doelgroep bereiken, maar ook een breder bereik kunnen krijgen indien het door hen bewerkte nieuws door de omroep en de krant wordt overgenomen, levert naar de mening van het Bedrijfsfonds een vernieuwende bijdrage aan de journalistieke informatievoorziening via het internet.