UNETO

Machtspositie van energieleveringsbedrijven dreigt

Machtspositie van energieleveringsbedrijven dreigt

UNETO-VNI waarschuwt voor gevolgen van ongelijke kansen op installatiemarkt

UNETO-VNI waarschuwt voor de mogelijkheid dat in de installatiemarkt een oligopolie ontstaat, waarin de energieleveringsbedrijven een ongewenste machtspositie zullen innemen. De ondernemersorganisatie zet grote vraagtekens bij de manier waarop de voormalige nutsbedrijven de installatiemarkt hebben betreden.

Bruidsschat

UNETO-VNI betwijfelt of de energieleveringsbedrijven hun sterke concurrentiepositie wel eerlijk hebben verkregen. Voorzitter Jan Heeres: 'Door de splitsing die de oude nutsbedrijven hebben moeten doorvoeren, zijn magere netbeheerders ontstaan tegenover vette energieleveringsbedrijven. Bedrijven als NUON, Essent en Eneco hebben uit publieke gelden een forse bruidsschat meegekregen. De vraag is nu hoe ze die gebruiken. Als zij daarmee de promotie van hun activiteiten op andere markten betalen, financieren wij als samenleving een commercieel bedrijf, dat kleinere installatiebedrijven beconcurreert. En dat kan niet de bedoeling zijn. De overheid streeft naar gelijke kansen voor de spelers op de energiemarkt, maar het lijkt erop dat zo een fair level playing field op de installatiemarkt nog ver te zoeken is.'

Niet terugdraaien

UNETO-VNI heeft de problematiek onder de aandacht gebracht van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken die zich vandaag buigt over de liberalisering van de energiemarkt.
Ook morgen, tijdens het Ledencongres van UNETO-VNI in Amsterdam, zal het onderwerp uitgebreid ter sprake komen. Jan Heeres benadrukt dat zijn organisatie de liberalisering niet wil terugdraaien: 'De nieuwe situatie heeft veel voordelen en biedt tal van kansen, óók voor de installatiebedrijven. Maar er zijn ook ongewenste neveneffecten. Die tegen te gaan is een mooie taak voor de politiek. Het verbaast ons overigens dat de politiek noch de Nederlandse Mededingingsautoriteit bij dit soort ontwikkelingen zelf in actie komt.'

////einde persbericht////