Ingezonden persbericht

Lasaulec meldt bevredigend resultaat 2002

HEERENVEEN, 20030522 -- Lasaulec Holding BV heeft het boekjaar 2002 afgesloten met een netto resultaat van 2,3 miljoen Euro op een omzet van 131 miljoen Euro. De omzet daalde met 9% door het afstoten van niet renderende deelnemingen en activiteiten; de kosten daalden met 11,2% ten opzichte van 2001. Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich van 2,5 miljoen Euro in 2001 naar 5,4 miljoen Euro in 2002. De solvabiliteit verbeterde in 2002 met 5% tot ruim 37%.

Over het voorgaande boekjaar 2001 boekte Lasaulec voor het eerst in de geschiedenis een verlies van 1,5 miljoen Euro, m.n. ten gevolge van eenmalige voorzieningen zoals het afboeken van incourante voorraden.

De lopende projecten t.w. de herindeling van de 51vestigingen in 15 regiovestigingen en 36 filialen, de marktoriëntatie van de commercie in zes deelmarkten én het automatiseringsproject hebben goede voortgang gemaakt en zullen grotendeels afgerond worden in 2003.

Voor het lopende jaar wordt een grote terughoudendheid vastgesteld bij de klanten in alle marktsegmenten. Dit beïnvloed zeker niet de lopende projecten en strategische plannen van de onderneming, maar dwingt wél tot verdere kostenmatiging en commerciële alertheid.