Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


---
Bomen bij NAVO-vliegbasis worden afgezaagd (22-5-2003)
---
Demissionair minister Kamp (VROM) laat op zo kort mogelijke termijn 6 hectare van de Schinveldse Bossen bij NAVO-vliegbasis Geilenkirchen afzagen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil hiermee een einde maken aan de onveilige situatie voor de NAVO-vliegbasis.

De NAVO heeft de Nederlandse Regering regelmatig gevraagd om op zeer korte termijn de bomen af te zagen. Slechts door het steeds verder invoeren van operationele beperkingen en het aanpassen van vliegcriteria kan worden gegarandeerd dat blijvend veilig wordt gevlogen.

Backyard
De minister zet voor het afzagen van de bomen bij het vliegveld de zogenoemde nimby-procedure (not in my backyard) voort. Hiermee kan hij de gemeentelijke bevoegdheden in de ruimtelijke ordening overnemen. Kamp vindt dat aan de criteria voor de nimby-procedure is voldaan: een concreet, urgent en nationaal project dat door een bestuurlijke impasse wordt tegengehouden.

De gemeente Onderbanken - waar het betreffende deel van de Schinveldse Bossen onder valt - wil de bomen niet afzagen. Al jarenlang vindt onderling overleg plaats met de gemeente om tot een oplossing voor het geschil te komen.Alle mogelijke oplossingsalternatieven zijn daarbij besproken en onderzocht, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid.

Alle bomen in het gebied van 6 hectare worden eenmalig afgezaagd tot op een hoogte van ongeveer 1 meter boven de bodem; de stronken blijven staan. De takken worden daarna periodiek afgezaagd, met een cyclus van vijf tot zeven jaar. Verder zal een beperkt aantal te hoge bomen worden afgezaagd in het overige gedeelte van een 20 ha grote bosgebied. Uit onderzoek blijkt dat deze voorgestelde wijze van afzagen geen significant negatief effect heeft op het habitattype "Alluviale Bossen", het habitattype waarvoor het gebied "In de Roet" in de Schinveldse Bossen op grond van de Habitatrichtlijn werd aangewezen.

Bijlage:
Brief aan de Tweede Kamer (18,18 Kb)
http://www.vrom.nl/Docs/pers/Brief200503Geilenkirchen.pdf

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10996&site=persbericht )


---