Rechtbank Leeuwarden

TBS voor de man die een medewerkster van de Marwei doodstak
Bron: Rechtbank Leeuwarden

Datum actualiteit: 22-05-2003

Verdachte heeft, terwijl hij gedetineerd was, een medewerkster van de gevangenis met een beitel en een schroevendraaier gestoken. De medewerkster is aan de daardoor ontstane verwondingen overleden. Een psychiater en een psycholoog zijn van oordeel dat verdachte geheel ontoerekeningsvatbaar moet worden geacht.
De raadsvrouw heeft aangevoerd dat verdachte moet worden vrijgesproken van al het telastegelegde omdat niet bewezen kan worden dat verdachte opzettelijk heeft gehandeld nu de deskundigen hem geheel ontoerekeningsvatbaar achten. De rechtbank overweegt dat dit niet meebrengt dat verdachte elk inzicht in de draagwijdte en de gevolgen van zijn handelen ontbeerde.
De rechtbank is van oordeel dat het bewezenverklaarde feit verdachte niet kan worden toegerekend en legt hem de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging op.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AF9057

Zie het origineel http://www.rechtspraak.nl/act...d=11893&i=32&ti=3 .