De Unie


Banken: Werkgevers toveren nieuw konijn uit hoed

22 mei 2003 - Werkgevers willen dat de bonden het principe uitspreken dat werknemers bereid zijn om pensioenpremie te betalen. De werkgevers hebben daarmee een nieuw element ingebracht.

Tijdens eerdere overlegronden was namelijk afgesproken dat de pensioenproblematiek in een studiegroep zou worden geanalyseerd. De komende CAO periode zou daarvoor worden gebruikt. De Unie en de overige bonden hebben daarom geweigerd uit te spreken dat de werknemer bereid is om pensioenpremie te betalen.

De werkgevers wilden het overleg verlaten en daarmee een nieuwe CAO blokkeren. Pas toen de bonden het voorstel hadden gedaan om in die studie alle aspecten mee te nemen, inclusief een mogelijk premie betaling door werknemers, is de blokkade weggenomen. Daarbij hebben wij wel aangetekend dat wij op dit moment geen aanleiding zien om voor premiebetaling door werknemers te zijn.

Op verzoek van de werkgevers is het CAO-overleg om het voorstel van de bonden aan de achterban voor te leggen voor onbepaalde tijd opgeschort.

Ik moet u zeggen dat de uitkomst van het overleg van 21 mei jl. zeer teleurstellend was. Ik was verbijsterd door de houding van de werkgevers. Ik had echt verwacht dat wij met een nieuwe CAO het overleg zouden beëindigen en dat ik u een principe akkoord kon voorleggen. Door de opstelling en houding van de werkgevers is dit niet gelukt.
Ik zou graag van u vernemen of u bereid bent een bijdrage te leveren aan uw pensioen voorziening. Zo ja onder welke voorwaarden. Zo nee waarom niet.

Ik besef dat ik hiermee wellicht vooruit loop op de uitkomst van de studie. Aan de andere kant als u massaal nee zegt tegen elke vorm van een eigen bijdrage in de pensioenvoorziening weet ik ook waar ik aan toe ben. U kunt mij uw standpunt mailen. Ik houd u van de voortgang op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Ewoud Teerink
Uw onderhandelaar

* Intropagina Algemene Banken

donderdag, 22 mei 2003