Ingezonden persbericht


AAN DE REDACTIE BINNENLAND/ECONOMIE

In 2002 kozen al 4000 echtparen voor 'flitsscheiding'. Dat zijn er 3000 meer dan het jaar ervoor! bijgaand ontvangt u een door ons verzorgd artikel. Als u vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op.

Zorgvuldige 'flitsscheiding' zonder rechterSinds april 2001 is het mogelijk te scheiden via een verkorte procedure. Deze door de wetgever geboden route blijkt voor veel echtparen een welkome uitkomst, onder meer omdat dit veel minder tijd vergt dan een rechtbankprocedure. Met behulp van de verkorte procedure is het mogelijk om (bij de gemeente) een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, waarna dat geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd via een notaris, zonder tussenkomst van advocaat of rechter. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bleek dat in 2002 al 4000 echtparen voor flitsscheiding kozen. Dat zijn er 3000 meer dan het jaar ervoor.

De Netwerknotaris kan met zijn diensten zorgen voor een aanzienlijke verkorting van de scheidingsprocedure. Hóe kort, hangt af van de persoonlijke situatie van het echtpaar. Zijn er kinderen, is er sprake van een eigen huis, een onderneming, of moet alimentatie worden berekend, dan zal de procedure langer duren dan bij een echtpaar zonder kinderen of eigen vermogen. Tegelijk is haastige spoed zelden goed. Het gaat bovenal om zorgvuldigheid en kwaliteit voor het scheidende paar, niet om snelheid.

De wet verbindt aan deze manier van scheiden wel een aantal voorwaarden. Zo moeten de echtgenoten het met elkaar eens zijn over het gezag over en de omgang met de kinderen, de verdeling van de echtelijke woning, alimentatie en pensioenrechten. Daarnaast geeft de wet in deze procedure een nadrukkelijke rol aan de notaris; die staat borg voor kwaliteit. Netwerk Notarissen heeft hiervoor een compleet pakket ontwikkeld. De notaris legt alle afspraken notarieel vast in een scheidingsconvenant. Hij weet precies waar hij op moet letten bij een scheiding en is voor de man en vrouw een onafhankelijke, deskundige vertrouwenspersoon, die hen gedurende het gehele scheidingstraject begeleidt. Dit directe en persoonlijke contact blijkt in de praktijk voor de scheidende echtparen een zeer positieve ervaring.

Een scheiding zonder tussenkomst van de rechtbank heeft veel voordelen: de scheiding kan in relatief korte tijd worden geregeld, biedt dezelfde zekerheid als een procedure via de rechter en is goedkoper. Bovendien kan de notaris desgewenst ook meteen de verdeling van het woonhuis of een nieuwe hypotheek regelen.

Wilt u meer weten over deze speciale dienst van Netwerk Notarissen neem dan contact op met een Netwerknotaris in uw omgeving. Een overzicht van alle kantoren vindt u op www.netwerknotarissen.nl/mijnnotaris.