Persberichten - 22/05/2003

Aandeelhouders Delhaize Groep keuren dividend over boekjaar 2002 goed

BRUSSEL, België, 22 mei 2003 Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB, NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, kondigde vandaag aan dat haar aandeelhouders tijdens de Gewone Algemene Vergadering de uitkering van een brutodividend van EUR 0,88 per aandeel, vóór aftrek van 25% roerende voorheffing, hebben goedgekeurd. Dit resulteert in een nettodividend van EUR 0,66 per aandeel voor het boekjaar 2002.

De Gewone Algemene Vergadering benoemde Baron Georges Jacobs (62) tot bestuurder voor een periode van drie jaar. Sinds 1987 is de heer Jacobs voorzitter van het Directiecomité van de Belgische farmacie- en chemiegroep UCB. Hij is ook lid van de Raad van Bestuur van UCB, Bekaert, Spadel en SN Brussels Airlines. De heer Jacobs is voorzitter van UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) en lid van het Directiecomité en Erevoorzitter van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

De aandeelhouders namen tijdens de Gewone Algemene Vergadering ook kennis van de beslissing van Roger Boin, Hugh Farrington en Jacques Le Clercq om zich uit de Raad van Bestuur terug te trekken. De aandeelhouders hernieuwden het mandaat van de bestuurders Pierre-Olivier Beckers (43), Baron de Cooman dHerlinckhove (69), Didier Smits (41) en Frans Vreys (73), elk voor een periode van drie jaar. Pierre-Olivier Beckers is Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep.

De Buitengewone Algemene Vergadering, die eerder op de dag plaatsvond, verlengde de machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven of te vervreemden tot maximaal 10% van het totaal aantal uitstaande aandelen. Deze machtiging zal de Raad van Bestuur van Delhaize Groep in de eerste plaats toelaten te voldoen aan de uitoefening van opties in het kader van de aandelenoptieplannen van de Groep.

De Buitengewone Algemene Vergadering formaliseerde door een wijziging van de statuten de oprichting van een Auditcomité in de schoot van de Raad van Bestuur en machtigde de Raad van Bestuur om andere comités op te richten. Delhaize Groep vormde in 2001 een Audit-, een Governance- en een Vergoedingscomité en sindsdien functioneren deze comités zonder hun vermelding in de statuten. Deze statutenwijziging erkent deze comités formeel in lijn met de recente wijzigingen van de Belgische wetgeving.

De Raad van Bestuur van Delhaize Groep keurde op 22 mei 2003 de uitgifte van maximum 2,9 miljoen warrants aan de begunstigden van het Stock Incentive Plan 2002 van Delhaize Groep goed. Dit plan is voornamelijk bedoeld voor het management van de Amerikaanse activiteiten van Delhaize Groep. Binnen de voorwaarden bepaald in het plan zijn de warrants uitoefenbaar tot 2013.

De Raad van Bestuur besliste ook om begin juni een nieuw aandelenoptieplan te lanceren voor de kaderleden in België en de directieleden van de andere activiteiten van de Groep buiten de Verenigde Staten. In het kader van dit plan kunnen maximaal 425.000 aandelenopties worden toegekend. Binnen de voorwaarden bepaald in het plan zijn de aandelenopties uitoefenbaar tot 2010.

Het dividend zal betaalbaar worden gesteld vanaf 26 mei 2003 tegen afgifte van coupon nr. 41. Aan de houders van ADRs zal het dividend uitbetaald worden via The Bank of New York vanaf 5 juni 2003.

Delhaize Groep
Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur, actief in tien landen op drie continenten. Eind 2002 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2.520 winkels. In 2002 boekte Delhaize Groep een omzet van EUR 20,7 miljard en een nettowinst van EUR 178,3 miljoen. Delhaize Groep stelt ongeveer 144.000 mensen te werk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel en de New York Stock Exchange.

Bron: Delhaize Group
Provider: Euronext Brussels