CDA Rotterdam


Actueel

Rotterdam, 22 mei 2003
CDA steunt plannen Rotterdam Centraal Station

Voorzitter,

Dank voor de tussentijdse rapportage Rotterdam Centraal, wij begrijpen dat de plannen nog globaal zijn en verder uitgewerkt en nader ingevuld moeten worden. Toch is het goed om hier een diskussie aan te wijden. Het belang van het projekt voor de stad, de Rotterdammers en reizigers (overal vandaan), lijkt ons evident.

Ook de veranderingen ten aanzien van het oorspronkelijke plan, het plan Alsop, rechtvaardigen een diskussie in de Raad, om te bezien waar we nu staan.

Voorzitter,

De CDA-fraktie wil niet teveel terugkijken naar de afgelopen jaren en niet te lang stilstaan, bij wat er nu eigenlijk mis is gegaan met het oorspronkelijke plan. Feit is dat het plan van Alsop te duur was en niet kon rekenen op voldoende steun vanuit Den Haag. Dat heeft overigens veel tijd gekost omdat er lang vanuit Rotterdam is vastgehouden aan het plan. De champagne-glazen als visite-kaartje van Rotterdam en het nieuwe Station en C.S.-kwartier hebben in de publieke opinie een enorme diskussie losgemaakt. Niet alleen maar positief moeten we konstateren en de plannen werden als megalomaan weggezet. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, bleek weer eens heel Rotterdams te zijn.

Ook het bijgestelde plan werd in juli 2002 door het Rijk als onvoldoende beoordeeld; te weinig kwaliteit en nog steeds te duur. Daarmee was het oorspronkelijke plan definitief onhaalbaar geworden. Sommigen zeggen; terecht, anderen zeggen; jammer. Het plan is in zijn eigen schoonheid gebleven.

Voorzitter,

Ten aanzien van de huidige stand van zaken, wil de CDA-fraktie een aantal punten naar voren brengen. Het plan is teruggebracht tot de wezenlijke kern, namelijk een vervoersknoop bij Rotterdam Centraal. Daarbij moet rekening worden gehouden met de verschillende verkeerssoorten; de tram, de bus, de auto, de voetganger. De schetsen/plannen die er nu liggen concentreren zich daarop en wij vinden dat terecht. Het zoveel mogelijk uit elkaar halen van de verkeersstromen is cruciaal.

Het nieuwe Station naar voren halen naar het Weena, maakt een duidelijke verbinding met de stad en het centrum en zorgt ervoor dat mensen direkt in de stad zijn. Nu is dat anders, mensen moeten enorm veel moeite doen om de stad in te komen, het huidige station is een barriere, een obstakel, die niet uitnodigd om eens even de stad in te gaan. De verschillende trams, bussen, autos en mensen kris-kras door elkaar, duwen je terug het station in. Dus een goede zaak dat het nieuwe station naar voren komt.

De huidige situatie, het stationsplein, is onoverzichtelijk, rommelig en ingewikkeld voor de verschillende weggebruikers. Door verschillende verkeersstromen uit elkaar te halen wordt dat verbeterd en het rommelige en chaotische van de stationsplein in grote mate verminderd.

De bussen op het Conradstraat, de trams naar de Delftstestraat, de autos onder het maaiveld en de voetgangers op het Weena. Dat lijkt ons een goede oplossing. Vervoersstromen zijn zo uit elkaar gehaald en lopen zo minder door elkaar heen.

Voorzitter.

De plannen voor het auto-verkeer in de binnenstad en op het Weena, vinden wij van groot belang. Een ondergrondse T-kruising of halve T-kruising, die toegang geeft tot parkeergarages onder het Kruisplein en zo mogelijk ook met het Schouwburgplein en Calypso-garage, vinden wij een goed zaak. Extra financiering is daarvoor noodzakelijk, wij vragen de wethouder dan ook, om met voorstellen te komen, zodra het onderzoek is afgerond.

Op een ander punt heeft de CDA- fraktie nog de nodige vraagtekens. Het tijdelijk verplaatsen van de tramhaltes naar het Kruisplein, gedurende de verbouwing. Jaren lang zullen zeer veel reizigers door weer en wind een stuk moeten lopen om op het Station te komen.

Langs de bouwput, door stof of modder op zoek naar de ingang. De CDA-fraktie vindt dat een groot bezwaar, temeer dat die situatie jarenlang gaat duren en zeer reizigersonvriendelijk is. Is het niet mogelijk om de tijdelijke tramhaltes te verplaatsen naar de Delftse-straat en omgeving? Daar komen per slot van rekening ook de definitieve haltes, kunnen mensen er vast aan wennen. Tegelijkertijd kan er gebouwd worden onder het Kruisplein, in plaats van over een aantal jaren.

bijdrage van Harm van den Born
Raadsdebat over het plan voor Rotterdam Centraal Station gehouden op 22 mei 2003

Voorzitter.

De CDA-fraktie beseft heel goed dat de plannen onder tijdsdruk staan. De komst van Randstadrail en HSL maken dat er tempo gemaakt moet worden. Daarnaast zal er nog wat extra geld nodig zijn(verbinding autos en parkeergarages) en is het van groot belang om de financien scherp in de gaten te houden.

Met veel belangstelling zal de CDA-fraktie de ontwikkelingen rond het C.S. volgen en wij wensen het College en de wethouder veel wijsheid toe.